Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa jako przedstawiciel wielkopolskich przedsiębiorców jest aktywnym członkiem Forum Inteligentnych Specjalizacji – organu powołanego i działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Woj. Wielkopolskiego.

W związku z czym, uprzejmie prosimy o udzielenie informacji dot. projektów i innych przedsięwzięć mających innowacyjny charakter i przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju Wielkopolski realizowanych w Państwa firmach.

Informacje prosimy wysyłać na załączonym formularzu do 18 stycznia 2024 r. na adres email: j.sitek@wiph.pl.

FORMULARZ