Celami Porozumienia są między innymi konsolidacja wielkopolskich środowisk gospodarczych działających w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych. Jak również wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz strategii w relacjach z władzą państwową i samorządową; opiniowanie projektów prawnych i strategii gospodarczych; budowanie pozytywnego wizerunku i pozycji biznesu w społeczeństwie; promowanie pozasądowych, alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów gospodarczych; wzmocnienie znaczenia istniejących organizacji gospodarczych i rozwijanie współpracy między nimi; propagowanie i prowadzenie działań o charakterze: oświatowym, naukowym, naukowo-technicznym, w tym działań o charakterze proekologicznym w zakresie spraw związanych z rozwojem regionu; wspomaganie i kreowanie współpracy międzyregionalnej i zagranicznej, inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii o stanie gospodarki.

Założycielami i sygnatariuszami Porozumienia są Izby z Poznania – Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Piły – Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Leszna – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, Konina – Konińska Izba Gospodarcza, Kalisza – Regionalna Izba Gospodarcza i Ostrowa Wielkopolskiego – Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski. Przewodniczącym Porozumienia został Grzegorz Marciniak, Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

Na efekty działania Porozumienia nie trzeba było długo czekać. Podczas otwarcia Centrum Integracji Cudzoziemców w Poznaniu został podpisany List Intencyjny pomiędzy Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, reprezentowanym przez Paulinę Stochniałek – Członkinię Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a Wielkopolskim Porozumieniem Izb Gospodarczych, reprezentowanym przez Wojciecha Kruka – Prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Grzegorza Marciniaka – Przewodniczącego Porozumienia.

List Intencyjny został podpisany w celu wyrażenia woli wzajemnej współpracy i wspólnej realizacji działań na rzecz podnoszenia jakości życia cudzoziemców w Wielkopolsce. Centra Integracji Cudzoziemców w Poznaniu, Lesznie, Pile, Koninie, Kaliszu w chwili obecnej pełnią funkcję punktów informacyjnych, w których już niebawem będą oferowane między innymi kursy językowe i adaptacyjne, realizowane będzie w nich wsparcie prawne i psychologiczne, pojawią się zajęcia animacyjne oraz integracyjne.