31 maja br. w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu, odbyło się spotkanie biznesowe dotyczące rozwoju zawodowego pracowników.

Wydarzenie otworzyli Wojciech Kruk, Prezydent WIPH oraz Krzysztof Urbaniak, Prezes Zarządu Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Chcę podziękować za bardzo dobrą współpracę z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową na rzecz przedsiębiorców z naszego województwa.– w swojej wypowiedzi, Prezes WARP podkreślił także ponad 18-letnie doświadczenie spółki we wsparciu sektora MŚP.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się w jaki sposób pozyskać dofinansowanie do szkoleń i kursów. Jednym z prelegentów była Anna Nadstawska, kierownik zespołu Usług Rozwojowych WARP, która przedstawiła możliwości płynące z dofinansowania do szkoleń zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Głównym celem projektu “Usługi rozwojowe szansą na sukces”  jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców z Poznania, z sektora MŚP oraz ich pracowników, w szczególności w branżach strategicznych dla regionu tzw. smart specialisation,  osób w wieku 50 lat więcej oraz o niskich kwalifikacjach. – podkreśliła Anna Nadstawska. Poznaliśmy szczegóły dotyczące naboru do projektu oraz zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych. Mieliśmy także okazję posłuchać niezwykle ciekawego case study Wiceprezydenta WIPH, Tomasza Działyńskiego dzielącego się spostrzeżeniami związanymi z niwelowaniem sporów gospodarczych poprzez arbitraż.

Ogrom wiedzy oraz możliwość zadawania pytań sprawiły, że uczestnicy spotkania otrzymali niezbędną wiedzę, która ma szansę przyczynić się do rozwoju kolejnych firm i pracowników z Wielkopolski.

Cieszymy się, że samorząd gospodarczy wraz z samorządem terytorialnym i jego jednostkami potrafi skutecznie współpracować i tworzyć przestrzeń, z której korzystają poznańscy i wielkopolscy przedsiębiorcy. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza będzie pomocna w rozwoju firm oraz ich pracowników – podsumował Wojciech Kruk.