W środę 22.05.2024 w gościnnych progach Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej odbyło się spotkanie członków zarządów WIR i WIPH.

 

W rozmowie poruszono tematy związane z mediacją i arbitrażem jako alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów gospodarczych, w tym pracowniczych. Dyskutowano również o problemach szkolnictwa zawodowego, a także o możliwościach wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy obiema organizacjami.

W spotkaniu ze strony WIR udział wzięli Prezes, Marek Skoraszewski, Zastępca Prezesa Jacek Marcinkowski oraz Dyrektor Tomasz Wika. Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową reprezentowali Prezydent Wojciech Kruk, Wiceprezydent Jakub Michałowski, członek Prezydium Rafał Kaszyński oraz Dyrektor Jakub Sitek.

Na zdjęciu od lewej: Jacek Marcinkowski, Marek Skoraszewski, Wojciech Kruk, Rafał Kaszyński, Jakub Michałowski.