Frontiers in tax. Polish edition – Marzec 2017

Nowe wydanie magazynu KPMG w Polsce – Frontiers in tax, przedstawia niektóre z ostatnio wprowadzonych zmian do prawa podatkowego. Autorzy przedstawiają m.in. nową rzeczywistość post-BEPS oraz rosnącą rolę ekonomicznego uzasadnienia przeprowadzonych transakcji. Marcowe wydanie magazynu prezentuje również nowelizację przepisów w zakresie ulgi B+R i wątpliwości związane z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do korzyści uzyskanych przed jej wejściem w życie.

Bieżące wydanie zawiera następujące artykuły:

 • Wstęp – Anna Sińczuk
 • Rzeczywistość post-BEPS – na co trzeba się przygotować? – Joanna Koronkiewicz
 • Ekonomiczne uzasadnienie przeprowadzonych transakcji zyskuje na znaczeniu – Tomasz Lewicki
 • Wątpliwości związane z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do korzyści uzyskanych przed jej wejściem w życie – Wojciech Majkowski, Michał Mrozik, Marcin Michna
 • Ulga B+R – nowelizacja przepisów bez rozstrzygnięcia wątpliwości – Michał Niżnik, Michał Klimczak, Arkadiusz Kalicki
 • Publikacje KPMG

Więcej informacji o magazynie na kpmg.com/pl/frontiersintax

Materiały udostępnione przez KPMG Sp. z o.o. kpmg.pl

***

Frontiers in tax – March 2017

The current issue of our magazine Frontiers in Tax contains recent changes in the tax law which often cause entrepreneurs difficulties, including the new post-BEPS reality and the increasing importance of the economic justification of transactions. In the March issue of the magazine the authors also examine the amendments in the regulations regarding the R&D grants and the uncertainties associated with the application of the clause against tax evasion to advantages obtained before its entry into force.

This issue includes:

 • Introduction – Anna Sińczuk
 • The post-BEPS reality – what to be prepared for? – Joanna Koronkiewicz
 • The economic justification of transactions is gaining importance – Tomasz Lewicki
 • Uncertainties associated with the application of the general antiavoidance rule (GAAR) to advantages obtained before its entry into force – Wojciech Majkowski, Michał Mrozik, Marcin Michna
 • R&D tax credit – amendments without dispelling the doubts – Michał Niżnik, Michał Klimczak, Arkadiusz Kalicki

 

Materials received from KPMG Sp. z o.o. kpmg.pl