Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o Ochronie Danych wejdzie w życie 25 maja 2018 roku, a jego zadaniem jest wprowadzenie zgodności i korelacji w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Celem RODO jest ujednolicenie ochrony danych osobowych w krajach członkowskich UE, a w szczególności praw konsumenta do:

– wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

– łatwego dostępu do własnych danych

– łatwego przeniesienia danych

– jednoznacznego „prawa do bycia zapomnianym”

– nałożenia restrykcji na przetwarzanie danych (do 20 mln EUR lub 4 % globalnego obrotu)

– uzyskania powiadomienia o sytuacji, gdy dane osobowe wyciekły lub zostały skradzione (do 72 h od zdarzenia)
Komputronik Biznes oferuje m.in. usługi audytorskie/ konsultacyjne w kontekście prawnym
i technologicznym:

– ocena prawna obowiązków i gotowości organizacji na wymagania RODO

– audyty bezpieczeństwa

– rekomendacje zmian istniejącej infrastruktury i procesów biznesowych

– wsparcie formalno-prawne oraz technologiczne przy: projektowaniu, planowaniu, dostawie oraz wdrażania rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa

– asystę i zaangażowanie certyfikowanych Inspektorów Danych Osobowych, Architektów IT
i Audytorów IT

Korzyści ze współpracy z Komputronik Biznes w kontekście RODO:

– współpraca z partnerem biznesowym oferującym wsparcie w obszarze formalno-prawnym
i technologicznym

– wnioski po-audytowe przygotowane pod kątem optymalizacji procesów biznesowych
i bezpieczeństwa informacji – realizowane przez certyfikowanych Inżynierów Danych Osobowych
i Architektów IT

– spełnienie wymagań dotyczących Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – RODO

–  bezpieczeństwo danych firmowych, w tym danych osobowych (szyfrowanie)

–  ochrona przed wyciekiem danych firmowych (DLP)

–  ochrona brzegu sieci firmowej (UTM)

–  szybkie reagowanie na zaistniałe incydenty bezpieczeństwa (blokowanie oraz raportowanie)

– postrzeganie Komputronik Biznes jako bezpiecznego partnera biznesowego

– możliwość długoterminowej współpracy w zakresie utrzymania i zarządzania infrastrukturą IT – Outsourcing IT

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszymi doradcami:

Anna Skowina, tel: 784 636 212

Marcin Seidler, tel: 606 137 173