Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w targach wielobranżowych FIHAV 2017, Havana International Fair, które odbędą się w Hawanie (Kuba), w terminie 30 października – 3 listopada 2017 r.

Zapłacimy za:

  • wpis do Katalogu Wystawców,
  • rezerwację powierzchni na wspólnym stoisku targowym Województwa Wielkopolskiego,
  • wejściówki na targi,
  • noclegi ze śniadaniem,
  • transport wewnętrzny na terenie kraju.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z  rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji:

„Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Przemysł Jutra”, „Wnętrza przyszłości, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, „Rozwój oparty na ICT” lub „Nowoczesne technologie medyczne”.

Zgłoszenia przedsiębiorstw przyjmowane są do dnia 19 czerwca 2017 r. do godziny 12:00 w formie elektronicznej pod adresem e-mail: anna.maciolek@umww.pl oraz w formie papierowej (za pośrednictwem poczty lub składane osobiście) pod adresem:  Departamentu Gospodarki UMWW,
al. Niepodległości 34, sekretariat pok. 547.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej: http://iw.org.pl/hawana-kuba-30-pazdziernika-3-listopada-2017-r-targi-wielobranzowe-fihav-2017-havana-international-fair-wszystkie-obszary-is/.

Działanie realizowane w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2:  Promocja gospodarcza regionu.