Z inicjatywy przedsiębiorców, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Międzychodzkiego Oddziału Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz lokalnych samorządów 8 listopada odbyło się Międzychodzkie Forum Gospodarcze.

Celem tego wydarzenia była wymiana informacji i doświadczeń, która rozwinęła i umocniłaby lokalną przedsiębiorczość.

Z przyjemnością i zaciekawieniem śledziłem rozmowy w dwóch panelach dyskusyjnych, w których uczestnicy debatowali nad formami wsparcia dla przedsiębiorców w świetle założeń Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku oraz nad zaangażowaniem jednostek samorządu terytorialnego w tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.

Ponadto miałem przyjemność wygłosić wykład wprowadzający do panelu dyskusyjnego dotyczącego współczesnego rynku pracy. Uczestnicy tego panelu rozmawiali o formach wspierania zatrudnienia w województwie wielkopolskim, szkolnictwie zawodowym w procesie restrukturyzacji zatrudniania oraz o imigracji zarobkowej jako czynniku stabilizującym rynek pracy.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim organizatorom i uczestnikom Forum. Takie inicjatywy zawsze są bardzo cenne i ważne.

Wszystkim przyszłym i obecnym przedsiębiorcom, jak również władzom samorządowym życzę siły i wytrwałości w dążeniu do rozwoju przedsiębiorczości, samorządu gospodarczego oraz realizacji wszelkich planów i założeń.

Do zobaczenia na kolejnym Międzychodzkim Forum Gospodarczym już za rok!