Planowane konkursy na dofinansowanie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że rok 2019 jest przedostatnim rokiem trwającej perspektywy finansowej dla dotacji unijnych.

Tegoroczne konkursy mogą być już ostatnimi, dlatego przypominam o planowanych na ten rok naborach i zapraszam do niezobowiązujących konsultacji Państwa planów pod kątem możliwości ich dofinansowania. Czytaj dalej

Bezpieczeństwo w sieci..

Z Internetu korzysta każdy. Czy zainstalowane aplikacje antywirusowe i firewall są wystarczającym zabezpieczeniem przez atakami z zewnątrz?
Dlaczego pomimo wszelkich starań jesteśmy o krok za przestępcami?
Istnieje duża szansa, że nowy wynalazek, zabezpieczający przez włamaniem do naszego komputera, już niedługo uzupełni  te, ciągle wymagające aktualizacji i obciążające system i aplikacje.

Czytaj dalej

Perspektywiczne rynki ekspansji zagranicznej

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym perspektywicznych rynków ekspansji zagranicznej.

Badanie przeprowadzane jest w związku z pracami „Grupy ds. ekspansji zagranicznej”, której Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem, a została przez Ministerstwo Rozwoju w celu opracowania nowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Czytaj dalej

Świadectwa pochodzenia

Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera.

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem w dniu 2.03.2015 r. działalności związanej z wystawianiem uniwersalnych świadectw pochodzenia uprzejmie informujemy, że uniwersalne świadectwa pochodzenia mogą być wystawiane również w Poznaniu.
Świadectwa pochodzenia wystawiają upoważnieni przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej w siedzibie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, św. Marcin 24 lok. 402 (4 piętro Galerii MM) w Poznaniu w godz. 9:00-14:00.
Kontakt:

Aleksandra Cicha
a.cicha@wiph.pl
tel. +48 61 8690107 lub +48 61 8690100

Czytaj dalej