W środę, 17 października 2018 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie podpisane zostało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji. Z jednej strony porozumienie zostało podpisane przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową przy której działa Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji,

a z drugiej strony sygnatariuszami byli: Cech Rzemiosł Różnych w Koninie, Konińska Izba Gospodarcza, Turecka Izba Gospodarcza, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie oraz Związek Pracodawców Sektora Usług Publicznych Ogólnopolskie Porozumienie Komunalne.

W ramach porozumienia wyznaczony będzie Mediator-koordynator działający na terenie powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego oraz terenu Miasta Konin. WCAM zapewni także wsparcie informacyjne i szkoleniowe dla uczestników porozumienia.