W dniu 1 czerwca 2018 roku, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęło działalność Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Poznaniu.

Centrum utworzone zostało w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Numer umowy POWR.02.17.00-00-0083/17/17-00. Wartość projektu 1 448 400,80 zł, z tego 1 254 424,19 zł ze środków europejskich.

Wnioskodawcami są:

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa – lider projektu
Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu – partner projektu.

 

 

oświadczenie o rozpoczęciu działalności WCAM