W imieniu firmy ECDF realizującej projekt Asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zapraszamy do skorzystania z oferty doradztwa biznesowego dla MŚP realizowanego w ramach usług Krajowego Systemu Usług.

Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej umożliwia skorzystanie z kompleksowego doradztwa biznesowego w różnych obszarach działalności, takich jak marketing, organizacja firmy, finanse czy CSR. W ramach usługi stworzymy plan marketingowy dla Twojego przedsięwzięcia, strategię budowania wizerunku firmy lub raport z dostępnych na rynku źródeł dofinansowania. Dla osób fizycznych planujących założenie działalności możliwe jest stworzenie profesjonalnego biznes planu dla planowanego przedsięwzięcia.

Dzięki dofinansowaniu projektu z funduszy Unii Europejskiej koszt po stronie przedsiębiorstwa to jedynie 10% wartości całej usługi i wynosi 252 zł netto, pozostały koszt pokrywany jest w ramach unijnej pomocy de minimis.

W ramach usługi w zależności od potrzeb Klienta dysponujemy wsparciem specjalistów z poszczególnych dziedzin doradztwa. Usługa skierowana jest do mikro, małych i średnich firm oraz organizacji pozarządowych i jest świadczona zgodnie ze Standardem opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt trwa do 31.08.2015 r.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie: www.ecdf.pl/dap lub kontaktując się bezpośrednio z konsultantem firmy ECDF:

Weronika Kędzia
w.kedzia@ecdf.pl
tel. 61 22 61 357