Działające przy WIPH Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji uruchamia telefoniczne poradnictwo mediacyjne dla przedsiębiorców.

Aktualnie wszyscy przeżywamy trudny czas, w szczególności stan niepewności dotyka przedsiębiorców. Ograniczenie bądź zawieszenie działalności rodzi trudne konsekwencje dotyczące zarządzania, pracowników, współpracowników, partnerów handlowych. Ujawniają się ukryte do tej pory konflikty i pojawiają się nowe. Wszelkie rozmowy są utrudnione ze względu na obowiązujące ograniczenia. Sądy również działają w ograniczonym zakresie.

Chcemy wspierać Państwa w tym trudnym czasie. Uruchamiamy dyżury, które pełnić będą doświadczeni mediatorzy. Razem poszukamy praktycznych rozwiązań w wielu obszarach Państwa działalności.

Skorzystaj z naszej wiedzy, doświadczenia, wykształcenia, które w tych trudnych czasach dedykujemy Państwu.

Dyżury poradnictwa mediacyjnego:

Poniedziałek w godz. 10.00-13.00 – nr tel.: 539 333 904

Wtorek w godz. 10.00-12.00 – nr tel.: 600 806 329

Środa w godz. 17.00-19.00 – nr tel.: 510 803 015

Czwartek w godz. 14.00-17.00 – nr tel.: 601 888 100

Psychologiczny telefon zaufania: piątek w godz. 10.00-12.00, nr tel.: 692 240 221