Z przewodnikiem po Berlinie, audioprzewodnik „Berlinski Tour” jest już dostępny online w języku niemieckim i polskim.

Centrum Badań Historycznych PAN pisze o tej publikacji:

„Wybrane pliki audio dają szczególny obraz historii miasta z wpływami polskimi, od rewolucji marcowej 1848 r., poprzez szalone lata 20. i mroczne lata 30., II wojnę światową i lata powojenne. Życie Żydów i Polaków jest szczególną uwagę.
Berlinski Tour proponuje trzy spacery z łącznie 36 przystankami w centrum miasta. Cytowane są wspomnienia wybitnych osobistości, każde z krótkim objaśniającym wstępem. Stacje są istotne zarówno dla berlińczyków, jak i przede wszystkim dla odwiedzających miasto Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań młodych ludzi z obu krajów. Program Berlinski Tour zapewnia przewodnikom po Berlinie nowe lub dodatkowe informacje dotyczące wycieczek po mieście.”

Więcej informacji znajdziesz poniżej. jak również pod:
https://cbh.pan.pl/en/konferencja-prasowa-%E2%80%93-berlinski-tour

https://berlinski-tour.de/


Es freut uns Ihnen mitzuteilen, dass der Audioguide „Berlinski Tour” auf Deutsch und Polnisch bereits online ist. Das Zentrum für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften schreibt zu dieser Veröffentlichung:

 

„Die ausgewählten Audiodateien ergeben ein besonders Bild von der polnisch geprägten Geschichte der Stadt von der Märzrevolution 1848 über die wilden 20er und die dunklen 30er Jahre, den Zweiten Weltkrieg, und die Nachkriegsjahre, jüdisch-polnische Lebensläufe werden besonders berücksichtigt.
Die Berlinski-Tour schlägt drei Spaziergänge mit insgesamt 36 Stationen im Zentrum der Stadt vor. Erinnerungen prominenter Personen werden zitiert, jeweils ist mit einer kurzen erläuternden Einführung versehen. Die Stationen sind relevant sowohl für Berliner wie auch vor allem für polnische Besucher der Stadt, Interessen von Jugendlichen aus beiden Ländern werden besonders berücksichtigt. Berlin Guides liefert die Berlinski-Tour neue oder ergänzende Informationen für ihre Stadtrundgänge.”

 

Mehr Informationen finden Sie u.s. sowie unter:

https://cbh.pan.pl/de/pressekonferenz-%E2%80%93-berlinski-tour

 

https://berlinski-tour.de/