Krajowa Izba Gospodarcza w ramach realizacji wydarzeń promocyjnych na rynkach Afryki zaprasza Państwa do udziału w misji gospodarczej do Nigerii w czerwcu 2022 r. aby rozpoznać możliwości współpracy na rynku nigeryjskim, przede wszystkim w branży rolno-spożywczej, w tym technologii dla rolnictwa (mechanizacja rolnictwa) oraz przemyśle spożywczym (produkty i technologie przetwórstwa spożywczego) oraz w branży zielonych technologii (produkty, sprzęt, technologie).

Partnerami wydarzenia będzie Ambasada RP w Abudży i ZBH w Lagos. Program misji przewiduje m.in. udział w Polsko-Nigeryjskim Forum Biznesu w Lagos, jak również udział w spotkaniach indywidualnych z wyselekcjonowanymi partnerami ze strony nigeryjskiej zgodnie z zainteresowaniem polskich firm uczestniczących w misji.

Nigeria, z populacją ponad 200 mln i powierzchnią 923,768 km kw., jest największą gospodarką w Afryce zachodniej i drugą największą na kontynencie. Podstawą gospodarki Nigerii rolnictwo i wydobycie surowców (ropy). Nigeria posiada również znaczne ilości surowców naturalnych, w tym surowce krytyczne które są potrzebne do przeprowadzenia zielonej transformacji. Polskie firmy mają szansę odegrać znaczącą rolę jako dostawcy produktów i technologii, m.in. dla rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz w sektorze zielonych technologii.

Rolnictwo, jako druga, najważniejsza gałąź nigeryjskiej gospodarki jest źródłem utrzymania dla ponad 60% ludności tego kraju. W obliczu rosnących cen żywności oraz wysokich kwot przeznaczanych na import żywności, rząd federalny wprowadził szereg inicjatyw i zachęt, mających na celu ożywienie tego sektora gospodarki i wykorzystanie jego potencjału. Oferta rządowa obejmuje zachęty finansowe (dla firm przetwórstwa spożywczego), dotacje (na zakup maszyn rolniczych i nawozów), oraz 0% stawka celna na import maszyn rolniczych, zniesienie restrykcji ograniczającej wielkość udziału inwestora zagranicznego.

Rynek zielonych technologii jest w Nigerii w fazie początkowej. Niemniej jednak rząd federalny i władze stanowe coraz częściej wspierają i pozyskują inwestycje na rozwój zielonych technologii, szczególnie w rozwój energii słonecznej. Gospodarka odpadami stałymi jest najpilniejszym wzywaniem środowiskowym, przed którym stoją obszary miejskie i wiejskie Nigerii. Nigeria wytwarza rocznie ponad 32 mln ton odpadów stałych, z których zbierane jest tylko 20-30 %. Ponad 50 % śmieci wytwarzanych w Nigerii to śmieci organiczne, gdzie istnieje potencjał waste – to – energy.

Kontakt:

Agnieszka Salamończyk
Tel.: 22 630 97 73
E-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
Tel.: 22 630 97 52
E-mail: ewojtas@kig.pl