Informujemy, że ogłoszono nabór na wystawiennicze stoisko regionalne organizowane w ramach działań na rzecz budowy rozpoznawalności marki Wielkopolska. podczas wydarzenia:

VietFood & Beverage – ProPack Vietnam 2020, Ho Chi Minh (Wietnam), odbywających w dniach 13-15 sierpnia 2020 r., wpisanego w obszar Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”; termin nadsyłania zgłoszeń: 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek). Więcej informacji na temat targów: http://hcm.foodexvietnam.com/en/

Nabór skierowany jest do:

  • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • uczelni wyższych,
  • inicjatyw klastrowych,
  • instytucji otoczenia biznesu,

posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego i prowadzących działalność zgodną z obszarem Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Wszystkie informacje i potrzebne dokumenty zostały opublikowane pod następującymi adresami:

https://markaw.pl/pl_PL/nabor-wystawa-marki-wielkopolska-vietfoodbeverage-propack-vietnam-2020-ho-chi-minh-wietnam

http://iw.org.pl/nabor-na-wystawe-marki-wielkopolska-na-vietfood-beverage-propack-vietnam-2020-ho-chi-minh-wietnam-13-15-sierpnia-2020-r/

Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz przesłanie wypełnionych i podpisanych niezbędnych dokumentów (Formularz zgłoszeniowy, Regulamin naboru, Oświadczenie o pomocy de minimis, Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualny wypis z KRS / CEIDG) na adres e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do Sekretariatu Departamentu Gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 30 grudnia 2019 r. (tj. poniedziałek). Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu.

Dodatkowe informacje:

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 626 62 76, e-mail: piotr.kurzawski@umww.pl).