Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że dobrze spędzili Państwo lato i jesień. Ze względu na to, że rok zbliża się ku końcowi, chcielibyśmy wrócić do Państwa z naszym biuletynem. W tym numerze przyglądamy się scenie start-upowej po obu stronach Odry i rozmawiamy z dwoma założycielami polsko-niemieckiego start-upu „Urban Impact Agency”.

W wywiadzie opowiadają, jak wpadli na pomysł założenia firmy zajmującej się rozwiązaniami dla inteligentnych miast, co sprawia, że sceny start-upów w Polsce i Niemczech są tak rozwinięte i jaka jest ich wizja zrównoważonego, inteligentnego miasta przyszłości.

Przyglądamy się także jak wyglądał VII Szczyt Partnerstwa Odry, który odbył się w maju w Zielonej Górze i podkreślał sprzeciw wobec wojnie na Ukrainie – przedstawiciele ośmiu krajów związkowych i województw uczestniczących w Partnerstwie Odry jednogłośnie przyjęli wspólny apel przeciwko wojnie na Ukrainie. Wszyscy obecni mówili również jednym głosem o kwestii pomocy humanitarnej i potwierdzili swoją determinację związaną z dalszym wspieraniem ludności ukraińskiej w kryzysie oraz nawoływali do skutecznej współpracy w tym zakresie.

Dalsze tematy w tym numerze biuletynu:

 • Wizyta premiera Saksonii Michaela Kretschmera w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku
 • Powołanie Rady Współpracy dla Demokratycznego Regionu Morza Bałtyckiego
 • Wymiana polsko-niemiecka: Lepsza ochrona konsumentów dzięki cyfryzacji
 • „Rozmowy w drodze” w pociągu do kultury między Berlinem a Wrocławiem, w którym uczestniczyli polscy i niemieccy przedstawiciele polityki, społeczeństwa obywatelskiego i kultury
 • Studium „Infrastruktura kolejowa na polsko-niemieckim pograniczu” dotyczące stanu i przyszłości transgranicznego ruchu pasażerskiego
 • Nagroda dla projektu „Hackathon Partnerstwa Odry” jako jednego z najbardziej innowacyjnych projektów samorządowych
 • Transgraniczna opieka zdrowotna po obu stronach Odry
 • Program na rzecz internacjonalizacji (PfI) i jego oferta wsparcia dla polsko-niemieckich i berlińskich MŚP
 • Bank pomysłów Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży jako inspiracja do projektowania międzynarodowych spotkań młodzieży.

Ponadto: Czy odkryli Państwo już Partnerstwo Odry na Facebooku i Twitterze? Z niecierpliwością czekamy na wymianę pomysłów z Państwem:

https://twitter.com/OderOdra

https://www.facebook.com/OderOdra

Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu lektura. Życzymy wszystkiego najlepszego w nadchodzącym końcu roku, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i oczywiście szczęśliwego Nowego Roku.

Wydanie 2/2022

Zespół Redakcyjny

===============

Liebe Leser*innen,

zum Ende des Jahres melden wir uns mit unserem Newsletter bei Ihnen und hoffen, dass Sie gut durch den Sommer und Herbst gekommen sind. In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick in die Gründer*innenszene auf beiden Seiten der Oder und haben dafür mit den zwei Gründern des deutsch-polnischen Start-ups „Urban Impact Agency“ gesprochen. Die beiden erzählen, wie ihnen die Idee zur Gründung ihres Unternehmens für Smart-City-Lösungen kam, was die Start-up-Szenen in Deutschland und Polen jeweils ausmacht und was ihre Vision für die nachhaltige, smarte Stadt der Zukunft ist.

Außerdem schauen wir zurück auf das 7. Spitzentreffen der Oder-Partnerschaft, das im Mai in Zielona Góra stattfand und ein starkes Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzte: Einstimmig verabschiedeten die Vertreter*innen aus den acht an der Oder-Partnerschaft beteiligten Bundesländern und Wojewodschaften einen gemeinsamen Aufruf gegen den Krieg in der Ukraine. Mit einer Stimme sprachen alle Anwesenden auch beim Thema humanitäre Hilfe und bekräftigten ihre Entschlossenheit, das ukrainische Volk weiterhin in der Krise zu unterstützen und dafür gut und effektiv zusammen zu arbeiten.

Weitere Themen in dieser Newsletter-Ausgabe:

 • Der Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer im gemeinsamen Zentrum der deutsch-polnischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Swiecko
 • Die Gründung des „Kooperationsrats demokratischer Ostseeraum“
 • Deutsch-polnische Austauschtreffen zum Thema Verbraucherschutz
 • „Gespräche in Fahrt“ im Kulturzug zwischen Berlin und Wrocław, die verschiedene deutsche und polnische Akteur*innen aus Politik, Zivilgesellschaft und Kultur zusammenbrachten
 • Die Studie „Eisenbahninfrastruktur an der deutsch-polnischen Schnittstelle“ zu Status Quo und Zukunft des grenzüberschreitenden Personenverkehrs
 • Die Auszeichnung des Hackathon der Oder-Partnerschaft als eines der innovativsten Kommunalprojekte 2022
 • Die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung auf beiden Seiten der Oder
 • Berliner Programm für Internationalisierung (PfI) und sein Unterstützungsangebot für deutsch-polnische und Berliner KMU
 • Der neue Ideenfundus des Deutsch-Polnischen Jugendwerks als Inspirationen dafür, wie internationale Jugendbegegnungen gestaltet werden können.

 

Außerdem: Haben Sie die Oder-Partnerschaft schon auf Facebook und Twitter entdeckt? Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen:

https://twitter.com/OderOdra

https://www.facebook.com/OderOdra

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen, alles Gute für den kommenden „Jahresendspurt“, eine friedliche Weihnachtszeit und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Redaktionsteam

 

Newsletter 2/2022