Można szkolić się z języków obcych, dronów, czy też z IT, jak również wyrobić prawo jazdy korzystając z dopłaty do 90 % wartości.

Kwota dofinansowania pojedynczej usługi szkoleniowej to maksymalnie aż 4 500 tys. zł netto i nie może ona przekroczyć 80% wartości usługi dla osób pracujących oraz 90% wartości usługi dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Dofinansowanie można uzyskać do szkoleń lub kursów wybranych z Bazy Usług Rozwojowych.

Rekrutacja do projektu „Rozwijaj się!” realizowana jest w trybie naboru ciągłego. Nabór każdorazowo dotyczy usług rozwojowych, których termin rozpoczęcia wypada nie wcześniej niż 30 i nie później niż 90 dni kalendarzowych po dniu złożeniu formularza zgłoszeniowego. Usługa musi też zakończyć się w terminie do dnia 28.02.2022 r. W związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu, zachęcamy do skorzystania z oferty w nadchodzących tygodniach.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy wybrać z Bazy Usług Rozwojowych interesujące nas szkolenie lub kurs, a następnie pobrać ze strony DGA lub WARP generator wniosku. Po jego uzupełnieniu, kompletny formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres: wniosek.rozwijajsie@warp.org.pl. Decyzja o możliwości zawarcia umowy jest podejmowana w terminie 10 dni od wpływu formularza zgłoszeniowego. Środki wypłacane są natomiast jako refundacja. Uczestnik po zakończeniu szkolenia oraz otrzymaniu faktury musi zapłacić 100% jej wartości, a następnie przedłożyć do WARP komplet dokumentacji z wnioskiem o refundację.

Reagując na sygnały płynące z rynku podjęto decyzję, aby dotychczasową maksymalną kwotę 3 000 zł dofinansowania pojedynczej usługi szkoleniowej zwiększyć do maksymalnie 4 500 zł netto. Powinno to pozwolić wszystkim zainteresowanym na skorzystanie z bardziej kompleksowych lub specjalistycznych szkoleń, których koszt przekraczał dotychczasowy limit. Całość dofinansowania nie może przekroczyć 80% wartości usługi dla osób pracujących oraz 90% wartości usługi dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

Wszelkie informacje o projekcie znajdują się na stronie WARP Sp. z o.o. – http://warp.org.pl/oferta/dotacje/rozwijaj-sie/ a na każde pytanie dotyczące projektu można otrzymać odpowiedź pod nr telefonu: 61 65 06 269, 61 65 06 259 oraz 61 65 06 240.

Projekt „Rozwijaj się” realizowany jest przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz DGA S.A.