Projekt „IN.KAMS – International Key Account Management & Sales” to międzynarodowy projekt, który ma na celu przeprowadzenie pilotażu, upowszechnienie i usystematyzowanie nowego opartego na edukacji akademickiej, programu szkoleniowego koncentrującego się na sprzedaży międzynarodowej i zarządzaniu kluczowymi klientami.

Celem projektu jest reagowanie na szereg krytycznych kwestii, jak: bezrobocie intelektualne, niedostatek programów dyplomowych dotyczących zarządzania sprzedażą na europejskich uniwersytetach, epizodyczne formy synergii między uniwersytetami i przedsiębiorstwami, które zamiast współpracy, stanowią kluczowy czynnik konkurencyjności w strategii ET 2020 (http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_pl);

Projekt obejmuje opracowanie nowego programu szkoleń, stworzenie OER (otwarte zasoby edukacyjne), zgodnie z pojawiającymi się potrzebami, po przeanalizowaniu firm sektora MŚP w celu zebrania informacji i danych o przygotowaniu kursów strategicznych dla poprawienia planowania i kontroli procesów sprzedaży, a także o stosowaniu innowacyjnych metod nauczania (edukacja filmowa) i wprowadzeniu studentów do doskonalenia umiejętności Storytellingu.

Projekt IN.K.A.M.S. obejmuje 11 partnerów z 5 krajów UE (Włochy, Hiszpania, Słowenia, Bułgaria i Polska)

Strona projektu: http://www.inkams.eu/

Profil projektu w mediach społecznościowych: www.linkedin.com/company/inkams/