Firma Sofinord prowadzi zaawansowane działania zmierzające do wejścia polski rynek.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy poszukujące inwestora strategicznego, które mają uregulowany i stabilny status właścicielsko-prawny. Inwestor poszukuje firmy z sektora cleaning, safety, security i PBO.

Właściciel Sofinord pragnie przejąć od 60 do 80% udziałów w spółce przy jednoczesnym zachowaniu kadry zarządzającej. Innym mile widziany wymogiem jest partner osiągający od 25 do 250 mln zł obrotów oraz który wyraża dalszą chęć prowadzenia biznesu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, mail: wiph@wiph.pl