„Sales Management & Relationships for Trade”  to międzynarodowy projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany pod przewodnictwem Uniwersytetu Rovira i Virgili z partnerami z 4 krajów; Hiszpanii, Włoch, Słowenii i Polski.

Prace projektu SMaRT nad programami nauczania dotyczącymi zarządzania sprzedażą w sektorze rolno-spożywczym, przeszły do kolejnego etapu realizacji.

Zadaniem międzynarodowego zespołu ekspertów jest przygotować dla pośredników rynkowych analizę potrzeb, która z jednej strony opiera się na wtórnych badaniach, uzasadnieniu wszystkich kwestii i aspektów tematu sprzedaży oraz dookreśleniu, na czym mają się skupiać wszystkie sekcje programu nauczania.

Z drugiej strony w celu określenia potrzeb w zakresie umiejętności, przeprowadzana jest analiza terenowa tematu w serii grup fokusowych z przedstawicielami MŚP i studentami .

 

Wyniki obu działań dostępne są na naszej stronie !!

https://smarteuproject.eu/

https://smarteuproject.eu/io-1/

PARTNERZY PROJEKTU