Zespół projektowy S.Ma.R.T zaplanował kolejne etapy projektu w drugim zadaniu intelektualnym: Interaktywne i Grywalne Otwarte Zasoby Edukacyjne.

Celem jest opracowanie kursu z 20 punktami ECTS w oparciu o połączenie zajęć w klasie, e-learningu, nauki opartej na grach i WBL dostępnych w Moodle.

Lekcje zostaną opracowane w formie interaktywnych, wideo-pigułek szkoleniowych, które łączą rozrywkę i naukę w celu zwiększenia zaangażowania uczących się (edukacja immersyjna) i maksymalizacji efektywności uczenia się. Istotnym elementem będzie gra w odcinkach z różnymi kwestiami, która zostanie zbudowana w oparciu o zintegrowane wielokanałowe interaktywne nauczanie. OZE wraz z dodatkowymi materiałami edukacyjnymi i wywiadami z interesariuszami zostaną umieszczone w Centrum Wiedzy, w oparciu o komplementarność rozwiązań i sytuacji szkoleniowych.

Reprezentanci małych i średnich firm sektora przetwórstwa rolno-spożywczego podzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi potrzeb edukacyjnych związanych z marketingiem i sprzedażą produktów tego sektora.

Wnioski zostały uwzględnione podczas opracowywania nowego programu edukacyjnego, który będzie stanowił podstawę tworzonych interaktywnych lekcji.

Kolejne spotkanie projektowe zaplanowano na 15-16 września.

Zachęcamy do subskrybowania newslettera, zapis na stronie: https://smarteuproject.eu/noticia-1/