Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. na targi: Nordic Organic Food Fair 2021, Malmo (Szwecja), odbywające się w dniach 17-18 listopada 2021 r. wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”.

Więcej informacji: www.nordicorganicexpo.com/

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów” oraz posiadają produkty
z certyfikowaną żywnością i napojami ekologicznymi.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym Regulaminem naboruOświadczeniem o pomocy de minimisFormularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: aneta.kubik@umww.pl lub pocztą, do 8 lipca 2021 r. (czwartek) (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu).

Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach zobowiązane są do odesłania podpisanej Umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania oraz wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka udziału w targach 3 dni przed wyjazdem na targi Nordic Organic Food Fair 2021. W przypadku braku Umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

***

Nordic Organic Food Fair to największa certyfikowana impreza handlu żywnością i napojami ekologicznymi w regionie nordyckim. Jest to wydarzenie branżowe dla kupców handlowych, którzy szukają najlepszej certyfikowanej żywności i napojów ekologicznych. Poznaj wiodących dostawców na rynku, w tym najlepsze oferty z regionu skandynawskiego, międzynarodowe marki i ekscytujące nowe start-upy.

Nordic Organic Food Fair i Eco Life Scandinavia wracają do MalmöMässan w Szwecji w dniach 17-18 listopada 2021 r.

 

The Nordic Organic Food Fair is the largest certified organic food and drink trade event in the Nordic region. This is an industry event for trade buyers who are looking to source the best certified organic food and drink. Meet leading suppliers to the market including the best on offer from the Nordic region, international brands and exciting new start-ups.

Nordic Organic Food Fair & Eco Life Scandinavia return to MalmöMässan, Sweden on 17-18 November 2021.