Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. na targi: Nordic Organic Food Fair 2021, Malmo (Szwecja), odbywające się w dniach 17-18 listopada 2021 r. wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Czytaj dalej

Programy wsparcia wielkopolskich przedsiębiorców i obowiązki beneficjentów w świetle uwarunkowań prawnych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną możliwości uzyskania dofinansowania, główne założenia programów unijnych oraz związane z nimi obowiązki ciążące na beneficjencie. W programie: omówienie dostępnych w Wielkopolsce programów dotacyjnych i związanych z ich realizacją aspektów prawnych, a także ochrona danych osobowych jako niezbędny element realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych.
Czytaj dalej

Staże 2015 – ankieta

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych zakładającego realizację działań wzmacniających praktyczny element kształcenia poprzez organizację staży dla studentów u przedsiębiorców. W celu zapewnienia studentom praktyki dostosowanej do wymogów rynku pracy, a tym samym w celu sprostania oczekiwaniom pracodawców, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli na opracowanie założeń projektu.
Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie potrwa kilka minut, a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do przygotowywanego przez UE wniosku o dofinansowanie.
https://docs.google.com/forms/d/12Wyh-cM07Nzwsv9Nb3GhqXvksiKJGH6XsypgV-CrL9I/viewform?usp=send_form