Ogłaszamy nabór filmów do VIII edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”!

 

Przekształcamy nasz świat: filmy trzech sektorów o zrównoważonym rozwoju

VIII Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Jedyny w Polsce festiwal poświęcony krótkim filmom promocyjnym i reklamowym wyprodukowanym przez 3 sektory z zakresu Agendy 2030, Corporate Social Responsibility (CSR) i zrównoważonego rozwoju. VIII Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” odbędzie się w dniach 24-29 września 2023 roku w Poznaniu (formuła hybrydowa,  finał w Kinie Rialto). Tytuł Festiwalu bezpośrednio nawiązuje do Agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs). Festiwal ma charakter konkursu na najbardziej wartościowe krótkie filmy (do 5 minut) reklamowe i promocyjne przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych
i instytucji publicznych, w tym samorządów mówiących o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach. Ze względu na społeczną wagę tematu udział w festiwalu jest bezpłatny zarówno dla twórców, podmiotów uczestniczących w konkursie, jak i widzów. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 31 sierpnia 2023 r., natomiast 5 września ogłoszona zostanie lista zakwalifikowanych filmów oraz szczegółowy program imprezy. Można zgłosić jeden film, a data powstania jest nieistotna. Można pokazać filmy wyprodukowane kilka lat wcześniej. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę zgłoszenia filmu znajdującą się na stronie Festiwalu: www.17celow.pl.

Na stronie tej znajduje się też regulamin konkursu. Organizatorzy wręczą Złote, Srebrne i Brązowe Tarcze 29 września 2023 r. ,podczas uroczystej Gali Finałowej w Kinie Rialto w Poznaniu. Poznaniacy uznali festiwal upowszechniający 17 SDGs za najlepszą inicjatywę pozarządową (nagroda Inicjatora 2016). W 2019 roku Polska Izba Ekologii przyznała Fundacji Res Severa nagrodę „Ekolaurów” za działania edukacyjne i promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez Festiwal „17 Celów”.

Zgłoszenia filmów na Festiwal należy dokonać do 31 sierpnia 2023 roku.
Warunki zgłoszenia:
– filmy zgłaszają ich właściciele (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, w tym samorządy),
– zgłoszenie filmu jest bezpłatne,
– można zgłosić tylko jeden film,
– warunkiem przyjęcia filmu do selekcji jest przesłanie na adres e-mail Organizatora Festiwalu fundacja@ressevera.pl wiadomości zawierającej:
– poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia Filmu (wzór karty zgłoszenia tutaj do pobrania)
–  aktywny link do filmu z możliwością pobrania pliku,
– w tytule wiadomości należy wpisać: Zgłoszenie filmu na VIII FFO,
– spełnienie następujących warunków technicznych:
czas trwania – nie dłużej niż 5 minut,
Format – MP4, AVI, MOV (do wyboru).
– W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inny sposób zgłoszenia filmu lub inne warunki techniczne, jednak musi to zostać uzgodnione z Organizatorem Festiwalu.

Lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Festiwalu (www.17celow.pl) w terminie do 5 września 2023 roku.


Zapraszamy!


VIII Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” zaplanowano od 24 do 29 września 2023
 roku i wzorem poprzedniej edycji organizowany będzie w formule hybrydowej.