Zapraszamy firmy członkowskie do zgłaszania realizowanych przez nie inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.Jak co roku w oparciu o nadesłane zgłoszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotuje największy w Polsce przegląd CSR – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W ostatniej, 18. edycji raportu, znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm.

Rejestracji można dokonywać do 11 stycznia 2021 roku przez formularz, który można znaleźć tutaj.

Zgłoszenie oraz publikacja dobrych praktyk jest bezpłatna. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Prezes Marzeny Strzelczak.

Do raportu można zgłaszać praktyki nowe i długoletnie. Praktyki nowe to przykłady działań CSR, które były realizowane przez firmy w 2020 roku, a jednocześnie nie były publikowane w żadnym z raportów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Z kolei praktyki długoletnie to działania opisane przynajmniej raz w dotychczas wydanych raportach FOB i realizowane również w 2020 roku.

* W przypadku nowych praktyk obowiązuje limit zgłoszeń. Każda firma będzie mogła zarejestrować maksymalnie 10 premierowych inicjatyw!

** W przypadku praktyk długoletnich zgłoszenia są nielimitowane. Warunkiem zakwalifikowania zgłoszeń jest publikacja w jednej z poprzednich edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

*** Dotychczas zgłoszone działania można znaleźć tutaj.