W dniu 20 lipca 2022 odbyła się konferencja prasowa dotycząca elastycznego czasu pracy.

Poniżej przedstawiamy wspólne stanowisko organizacji działających w Wielkopolskiej Radzie Dialogu Społecznego.

Działając wspólnie w Wielkopolskiej Radzie Dialogu Społecznego, reprezentatywne organizacje pracodawców i pracobiorców, z inicjatywy NSZZ Solidarność i Pracodawców RP Wielkopolska, zainicjowały prace nad stworzeniem nowych regulacji w ramach Kodeksu Pracy, dotyczących uelastycznienia czasu pracy przy wykorzystaniu porozumień w formule układów pracy.

Problem wiąże się z przerwami w procesach produkcyjnych, wynikających z przerwania łańcucha dostaw, pandemii COVID oraz następstw wybuchu wojny na Ukrainie. Pandemia COVID 19 oraz inflacja dezorganizują bieżące procesy gospodarcze, wpływając niekorzystnie na sytuację pracodawców i pracobiorców.

Wobec powyższego, w trosce o przyszłość, o dobrą kondycję firm oraz stabilne, godne i bezpieczne zatrudnienie pracujących w nich pracowników, reprezentatywne organizacje pracodawców oraz reprezentatywne związki zawodowe z Województwa Wielkopolskiego podejmują wspólny dialog w celu przeciwdziałaniu kryzysowi gospodarczemu.

Ta wspólna wielkopolska inicjatywa dwóch z trzech stron dialogu społecznego, ma na celu zwrócenie uwagi rządzącym na konieczność wprowadzenia zmian w Kodeksie Pracy. Zmian, które korzystne będą zarówno dla pracodawców jak i pracowników, ale przede wszystkim dla polskiej gospodarki.

Podczas konferencji z dziennikarzami rozmawiali:

Jarosław Lange – Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”

Wojciech Kruk – Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Przewodniczący WR30

Tomasz Działyński – Prezes Pracodawcy RP Wielkopolska

Materiał z konferencji prasowej został przygotowany przez Telewizję Polską S.A..

 

O naszej inicjatywie informowały lokalne media:

TVP 3 Poznań

https://poznan.tvp.pl/61398058/pracodawcy-z-wiekszymi-uprawnieniami

Radio Poznań

https://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/wspolnie-przygotowali-projekt-zmian-w-prawie-pracy-chcemy-byc-przygotowani-na-trudne-czasy