Raportowanie ESG – Corporate Sustainability Reporting Directive

21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada, obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Celem – realny wpływ na zdefiniowanie niezbędnych standardów, Czytaj dalej

Wielkopolski Kongres Gospodarczy

W dniu 22 listopada br. w IBB Andersia Hotel w Poznaniu, odbył się pierwszy . Inicjatorami i organizatorami Kongresu była Loża Wielkopolska Business Centre Club  oraz Grupa Polska Press, wydawca Głosu Wielkopolskiego. Do współpracy zaproszono najważniejsze organizacje gospodarcze i związki pracodawców z  regionu. Swoją obecnością kongres uświetnili przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pracodawców RP – Wielkopolska, Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Polskiej Izby Importerów, Eksporterów i Kooperacji  oraz Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu. Wydarzenie patronatem objęli Wojewoda Wielkopolski, Pan Zbigniew Hoffmann, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Maciej Żukowski.

W wydarzeniu udział wzięło blisko 250 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorcy oraz ludzie nauki. Kongres rozpoczął Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Wielkopolskiej Adam Trybusz, który wraz z Prezesem Polska Press Oddział Poznań Panem Markiem Rodwaldem powitał licznie zgromadzonych gości. Organizatorzy zaplanowali trzy bloki tematyczne, każdy składający się z kilku prelekcji i panelu dyskusyjnego. W bloku pierwszym kongresu omówione zostały kwestie rynku pracy, kapitału ludzkiego w rozwoju wielkopolskiej gospodarki oraz sprawy związane z infrastrukturą i tworzeniem klimatu inwestycyjnego. W drugim bloku prelegenci skupili się na innowacjach. Omówiono założenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski i tzw. małą ustawę o innowacyjności. Prelegenci, wśród których znalazła się m.in. ekspert BCC ds. przedsiębiorczości i innowacji Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, podkreślali rolę innowacji jako szansy na wzrost wydajności i rozwój zarówno przedsiębiorstw, a tym samym całego regionu. W trzecim i zarazem ostatnim bloku tematycznym rozmawiano o perspektywach rozwoju Wielkopolski oraz jej znaczeniu w polskiej gospodarce. Z makroekonomicznego punktu widzenia zagadnienie przedstawił prof. Michał Jurek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Na zakończenie kongresu wręczono nagrody uczestnikom plebiscytu „Nasze Dobre Wielkopolskie” promującego wielkopolskie produkty, organizowanego przez Głos Wielkopolski oraz 14 lokalnych tygodników. Udział w kongresie był także okazją do wymiany poglądów i opinii na tematy gospodarcze. W rozmowach kuluarowych uczestnicy zwracali uwagę na konieczność dialogu między przedsiębiorcami, a władzą. Wszyscy uczestnicy zgodnie wyrazili chęć udziału w podobnych inicjatywach w przyszłości.

 

wkg-21wkg-16wkg-08wkg-15

Zapytanie ofertowe: doradca dla Pracodawców RP – Wielkopolska.

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie w charakterze doradcy, świadczącego usługi doradcze w zakresie tworzenia strategii lub planu rozwoju na rzecz przedsiębiorstw, zgłaszających do Zamawiającego zapotrzebowanie na takie usługi. Szczegóły zapytania znajdują się w poniższych plikach do pobrania.

zapytanie_ofertowe_Procodawcy RP Wiekopolska

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO_Pracodawcy RP Wielkopolska