W siedzibie Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 29 kwietnia 2020 roku zostały podpisane umowy umożliwiające Pośrednikom Finansowym rozpoczęcie udzielania wsparcia w postaci Pożyczki Płynnościowej na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa wielkopolskiego, dotkniętym kryzysem ekonomicznym spowodowanym epidemią COVID-19.

Kwota przeznaczona na ten cel w ramach Środków będących w dyspozycji WFR sp. z o.o. to 36 milionów złotych, powiększona o wkład własny Pośredników Finansowych. Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 4 maja 2020 r.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. w celu wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru województwa wielkopolskiego, dotkniętych skutkami kryzysu, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczki Płynnościowej.

Środki z pożyczki przeznaczone będą na finansowanie bieżącej działalności, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. To produkt, który w zamyśle ma pomóc wielkopolskim przedsiębiorcom z sektora MŚP w bieżącym funkcjonowaniu w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią.

O Pożyczkę Płynnościową będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa posiadające siedzibę, oddział lub stałe bądź dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego, u których w wyniku zjawisk będących następstwem epidemii COVID-19 wystąpił spadek obrotów/ przychodów z prowadzonej działalności.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI:

  • maksymalna kwota pożyczki: 300 000,00 PLN
  • wypłaty w transzach
  • okres spłaty: do 72 miesięcy (6 lat)
  • karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy
  • wakacje w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych: do 6 miesięcy
  • oprocentowanie: już od 0%
  • opłaty i prowizje: brak
  • zabezpieczenie: do 100 000,00 PLN weksel własny in blanco, powyżej 100 000,00 PLN weksel własny in blanco + dodatkowe zabezpieczenie stosowane przez Pośrednika Finansowego.

Pożyczka Płynnościowa Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. wdrażana będzie przez dwóch Pośredników Finansowych: Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Kontakt:

Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie – tel. 63 245 30 95

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – tel.  61 656 35 00

Informujemy, że niezmiennie w ofercie bezpośredniego wparcia finansowego Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. znajdują się następujące instrumenty pożyczkowe: dla przedsiębiorców, którzy ubiegają się o realizację lub już realizują zamówienie publiczne na obszarze województwa wielkopolskiego dostępna jest cały czas Pożyczka Regionalna. Natomiast dla tych, którzy pomimo epidemii COVID-19, planują kontynuować, rozpocząć  lub zmienić kierunek ekspansji zagranicznej, WFR proponuje Pożyczkę Ekspansja. Pomimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej, dla niektórych branż, obecna sytuacja paradoksalnie otwiera nowe możliwości rozwoju.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest spółką Samorządu Województwa Wielkopolskiego, działającą na rzecz rozwoju regionu i wsparcia finansowego MŚP. Realizuje zadania na rzecz województwa wielkopolskiego w zakresie zarządzania środkami finansowymi. Są to środki na rozwój i środki na inwestycje, pochodzące w szczególności ze środków zwróconych z Inicjatyw JEREMIE 2007-2013 i JESSICA 2007-2013, wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.