Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „Systemic Age Management”. SAM to innowacyjny, kompleksowy program przygotowujący kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami z sektora MŚP do zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmie.


Program zbudowany został dzięki doświadczeniu partnerów projektu z Niemiec, Litwy oraz polskich i opiera się na najlepszych praktykach zarządzania, coachingu, psychologii, neuroaktywizacji z Europy.


Projekt wdraża strategiczne rozwiązania na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym w Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (MMŚP)


Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej prezentacji. Serdecznie prosimy o przekierowanie informacji do firm z sektora MMŚP, które mogłyby być zainteresowane udziałem w projekcie.

Zaproszenie do udziału w projekcie SAM


Udział w programie jest bezpłatny ze względu na dofinansowanie programu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.


Webinarium informacyjne dotyczące projektu SAM, odbędzie się 27 września o godzinie 12:00, za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy pod adresem sam@fundacja-spoleczna.pl.