Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu zaprasza przedsiębiorców do udziału w szkoleniu nt.: „Innowacyjne metody rozwiązywania konfliktów w biznesie.”
Szkolenie odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku w Poznaniu, Business Link ul. Arc. Baraniaka 88E/F

Do pobrania program oraz wymagane załączniki:
Prowadzący: dr Tomasz Antoszek – mediator, psycholog biznesu i prawnik. Mediator gospodarczy przy Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Trener biznesu (Certyfikat Grupy TROP w Warszawie) i wykładowca. Prezes Instytutu Rozwoju Prawa oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Współtwórca akcji społecznej #KochamySpory
Magda Judejko – prawnik, project manager. Pasjonatka zagadnień dotyczących zagadnień prawnych w Internecie oraz tworzenia modeli biznesowych. Za pośrednictwem strony www.twojregulamin.pl, od 4 lat prowadzi w Internecie działalność doradczą związaną z pisaniem oraz korygowaniem umów i regulaminów oraz doradztwem w  zakresie kierunków prowadzenia biznesu w sieci. Współtwórca akcji społecznej #KochamySpory