Rekrutacja pracowników młodego pokolenia: innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi (REGROW)

Jak pozyskać młodego pracownika, który odpowiadałby potrzebom naszej firmy?
Jak dowiedzieć się jakie są jego oczekiwania, zainteresowania i chęć podnoszenia kompetencji
i kwalifikacji?
Czy ważny jest rozwój pracowników i jak to planować?
Jak dobrze zarządzać różnorodnością w firmie – wiek (pokolenie X, Y, Z), płeć, inne
narodowości? Czytaj dalej

Zainwestuj w swoich Pracowników nie ponosząc kosztów

Został ogłoszony nabór osób w ramach projektu „Inteligentne kwalifikacje zawodowe”.  Jego celem jest zwiększenie kompetencji oraz kwalifikacji pracowników, a także rozwój kompetencji kadr prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, poprzez przeprowadzenie szkoleń i egzaminów.
Czytaj dalej