W dniach 21 i 22 lutego br. w Sabadell (Hiszpania) partnerzy z 7 krajów uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym projekt RELOS3. Projekt finansowany przez program Interreg Europe łączy siedem regionów z siedmiu różnych krajów UE.

Celem projektu jest poprawa polityki rozwoju gospodarczego i innowacji w regionach uczestniczących w projekcie, wspieranie instytucji zarządzających funduszami europejskimi
i zwiększenie efektywności ich wydatków. W obecnym okresie programowania
w latach 2014-2020, wszystkie regiony UE przyjęły tak zwane strategie inteligentnych specjalizacji w celu promowania innowacji i osiągnięcia wzrostu gospodarczego. Projekt dąży do zwiększania efektywności polityki proinnowacyjnej poprzez zaangażowanie lokalnych partnerów, takich jak przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze, stowarzyszenia gospodarcze, jednostki uniwersyteckie i władze lokalne.

RELOS3 realizować będzie założone cele poprzez porównanie, ocenę i testowanie nowych metod, które nie zostały dotychczas wypróbowane. Przykładowo, niektóre regiony myślą
o zaangażowaniu obywateli we wdrażanie swojej strategii inteligentnych specjalizacji, podczas gdy inni chcą zbadać możliwość łączenia funduszy europejskich z alternatywnymi rodzajami finansowania. Wielkopolska poprzez realizację projektu dąży do pogłębiania współpracy z regionami o podobnych inteligentnych specjalizacjach oraz doskonalenia dostępnych w regionie instrumentów wsparcia, silniej uwzględniając m.in. specyfikę lokalnych, zaawansowanych technologicznie środowisk gospodarczych.

Projekt będzie realizowany przez pięć lat, do końca 2021 roku. Łączny budżet wynosi 1,4 mln EURO, z czego fundusze UE 1,2 mln EURO, a kwota dedykowana dla  Województwa Wielkopolskiego wynosi 110 030 EURO.

Pełną treść komunikatu prasowego znajdziecie Państwo w załączonym pliku: RELOS 3_Press Release-1_pol 24.03.2017

Więcej informacji o programie dostępne jest na stronie: www.interregeurope.eu