Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zapraszają do udziału  w ogólnopolskim projekcie „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” realizowanym w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Obecnie prowadzimy nabór do udziału w I etapie projektu tj. wywiadach pogłębionych (IDI), których celem jest poznanie Państwa doświadczeń oraz opinii na temat standardów równości szans mężczyzn i kobiet w miejscu pracy oraz trudności i wyzwań związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy w średnich przedsiębiorstwach.

Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo (firma), w którym pułap liczbowy średniorocznie zatrudnionych pracowników,  w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat, wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynosi od 50 do 249 osób.
Do wywiadu zapraszamy przedstawiciela działu HR/menedżera bądź osobę zarządzającą przedsiębiorstwem, podejmującą decyzje o polityce kadrowej.
Wywiad będzie trwać maksymalnie jedną godzinę zegarową, jest anonimowy. Osoba prowadząca wywiad przyjedzie we wskazane przez Państwa miejsce.

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić poniższy formularz.

Formularz zgłoszeniowy

Zespół ds. projektu „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”

Departamentu Funduszy Europejskich
T (+48 22) 518 87 47, 506099485
F (+48 22) 22 518 87 45
E rownoscwbiznesie@pracodawcyrp.pl