Nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. na targi: Nordic Organic Food Fair 2021, Malmo (Szwecja), odbywające się w dniach 17-18 listopada 2021 r. wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”. Czytaj dalej

Mediacja gospodarcza szansą na rozwiązywanie sporów – wywiad

Przewodniczący Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Oddział w Gnieźnie Włodzimierz Bobkiewicz spotkał się z dyrektor ds. mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Oddział w Gnieźnie mediatorem stałym, Anną Karwowską oraz mediatorem stałym, Jolantą Koczorowską specjalizującymi się w prowadzeniu mediacji gospodarczych. Celem spotkania było omówienie roli i zalet mediacji w sprawach gospodarczych oraz przybliżenie alternatywnego do postępowania sądowego sposobu rozwiązywania sporów. Czytaj dalej

Marszałek Marek Woźniak o trudnej sytuacji lotnisk regionalnych na spotkaniu Europejskiego Komitetu Regionów

„Lotniska regionalne potrzebują wsparcia w postaci bezzwrotnej” apelował Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas posiedzenia komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów zajmującej się polityką spójności terytorialnej oraz budżetem unijnym. Podczas spotkania komisji, które odbyło się 26 lutego, wiele uwagi poświęcono Zrównoważonej i Inteligentnej Strategia Mobilności, która została omówiona w kontekście dwóch opracowywanych opinii – dotyczących bezpieczeństwa lotnisk regionalnych oraz samej strategii. Europejscy samorządowcy dyskutowali również o doświadczeniach i lekcjach wyniesionych z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Czytaj dalej