Raportowanie ESG – Corporate Sustainability Reporting Directive

21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada, obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Celem – realny wpływ na zdefiniowanie niezbędnych standardów, Czytaj dalej