Szanowni Państwo,

Zespół pracowników jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój oraz pozycję ekonomiczną i rynkową firmy a właściwe zarządzanie zespołem jest jednym z trudniejszych zadań menedżerskich.

Najlepsze efekty dla rozwoju przynoszą zespoły zróżnicowane wiekowo, w których doświadczenie i dorobek zawodowy łączy się z młodością i energią. Ważną grupę zatrudnionych u wielu pracodawców stanowią pracownicy w wieku powyżej 50-ciu lat a ich udział w strukturze zatrudnienia z roku na rok będzie coraz większy. Osoby w wieku 50+ mają zwykle duże doświadczenie i kompetencje. Cenią pracę i z zaangażowaniem wykonują obowiązki zawodowe, a ich dojrzałość przedkłada się na podejmowane w pracy decyzje.

Aby zwiększyć efektywność tej grupy zatrudnionych, należy wspierać ich dalszy rozwój a oni sami powinni pamiętać o inwestowaniu w siebie. Jest to szczególnie ważne w świetle wydłużenia wieku emerytalnego i zmian demograficznych, w efekcie których w najbliższych dekadach na rynku pracy będzie przybywać osób w wieku 50+ i stanowić oni będą coraz liczniejszą grupę zatrudnionych.

Jak dobrze zarządzać zespołem pracowniczym zróżnicowanym wiekowo?
Jak dobrze przygotować ofertę rozwoju zawodowego i osobistego skierowaną do osób w wieku 50+?

Pracodawców zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem, które będą sprzyjać aktywizacji zawodowej oraz pełnemu wykorzystaniu potencjału zawodowego pracowników po 50-tym roku życia zapraszamy do poznania i skorzystania ze strategii i rozwiązań praktycznych, wypracowanych w ramach projektu „PI: 50+ doświadczenie”.
Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został zrealizowany przez Caritas Polska, wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą, Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie oraz Agrotec Polska Sp. z o.o. W wyniku działań projektowych i współpracy z pracodawcami, w celu wsparcia metodologicznego i narzędziowego przedsiębiorców w zakresie zarządzania zespołami zróżnicowanymi wiekowo powstał „Praktyczny poradnik zarządzania zespołem zróżnicowanym wiekowo. Narzędziownia menedżera”.

Zapraszamy i zachęcamy do skorzystania w praktyce z wypracowanych rozwiązań i narzędzi, zawartych w Poradniku.
Mamy nadzieję, że prezentowany w Poradniku model wsparcia rozwoju osobistego i zawodowego pracowników w wieku 50+ będzie aktywnie wykorzystywany i wdrażany przez pracodawców, przynosząc korzyści zarówno dla nich jak i dla zatrudnionych pracowników.

Aby otrzymać więcej informacji n/t Poradnika prosimy kontaktować się na numer telefoniczny linii informacyjnej w Krajowej Izbie Gospodarczej: nr tel.:  22 63 09 661

Poradnik50plus