UMWW

Inicjatywa ma stanowić przykład międzynarodowej współpracy, która zjednoczy ponadnarodową sieć organizacji działających w obszarach: edukacji osób dorosłych, transformacji energetycznej, kultury, a także renowacji budynków. Celem projektu będzie umożliwienie zaangażowanym w jego realizację podmiotom podniesienia jakości i znaczeniach działań poprzez internacjonalizację ich działań. Wartością dodaną projektu będzie także wymiana dobrych praktyk i doświadczeń.  

Tytuł projektu: Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych

Program finansowania: Program Erasmus + (Akcja kluczowa 2 na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych)

Szczegółowe priorytety sektora „Edukacja dorosłych” do których odnosi się projekt są następujące:

– poprawa dostępności wysokiej jakości elastycznych możliwości uczenia się dla osób dorosłych – zgodnie z wymogami naboru, projekt ma stworzyć i rozwinąć elastyczne oferty edukacyjne przystosowane do potrzeb osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem kierowników, personelu i pracowników sektora budowlanego zajmującego się renowacją za pośrednictwem opracowania możliwości uczenia się w trybie zdalnym i hybrydowym.

– stworzenie ścieżek podnoszenia kwalifikacji, poprawa dostępności i zwiększenie liczby osób dorosłych, które się uczą. Projekt będzie promować nowe możliwości kształcenia dorosłych, w szczególności osób o niskim poziomie umiejętności, wiedzy oraz kompetencji w branży renowacji budynków;

– podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiego oraz innych pracowników sektora edukacji osób dorosłych;

– wzmocnienia gwarancji jakości w zakresie możliwości kształcenia osób dorosłych – w ramach projektu rozwijane będą lepsze mechanizmy gwarancji jakości w obszarze polityki oraz usług z zakresu kształcenia dorosłych;

– rozwój przyszłościowych centrów edukacyjnych – powstanie Hub „Odbudowa potencjału”, który ma być w założeniu otwartą platformą online, środowiskiem edukacyjnym, a także miejscem dostępu do właściwych narzędzi, które umożliwiać będą budowanie potencjału, wzajemne uczenie się oraz wymianę informacji i praktyk;

– tworzenie i popularyzowanie możliwości kształcenia wśród wszystkich obywateli i pokoleń – w ramach projektu powstaną i promowane będą możliwości kształcenia i wymiany doświadczeń dla wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem dorosłych i seniorów.

Poszukiwani partnerzy:

 stowarzyszenia specjalistów lub przedsiębiorstw budowlanych/wykonawców/murarzy;

– podmioty zajmujące się edukacją dorosłych w dziedzinie budownictwa i remontów.

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt przed 22 lutego 2022 r. z Martą Raptis na adres: marta.raptis@wielkopolska.eu

Więcej informacji na stronie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli