UMWW

Breakthrough Energy Catalyst prowadzi nabór projektów technologii klimatycznych skoncentrowanych na celu osiągnięcia zerowej emisji netto. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 13 maja 2022 r.

2 listopada 2021 r. na COP-26 ogłoszono partnerstwo EU-Catalyst między Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i koalicją prywatnych inwestorów Breakthrough Energy. To innowacyjne partnerstwo ma na celu wspieranie technologii klimatycznych w celu przyspieszenia zielonej transformacji.

EU-Catalyst łączy sektor publiczny i prywatny w celu inwestowania w projekty demonstracyjne na dużą skalę. Zarówno Europejski Bank Inwestycyjny, jak i Breakthrough Energy Catalyst zapewnią równoważne kwoty grantów i pożyczek w ramach projektów. Breakthrough Energy Catalyst wykorzysta w równym stopniu kapitał prywatny i fundusze filantropijne oraz zmobilizuje partnerów do inwestowania w projekty i/lub zakupu powstałych produktów ekologicznych.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Czytaj więcej…