Trwa nabór wniosków Women Tech EU w ramach programu „Horyzont Europa”. Środki 10 mln euro zostaną przeznaczone na dofinasowanie nawet 130 start-upów na wczesnym etapie rozwoju działających w branży deep tech. W ramach Women Tech EU można uzyskać dofinansowanie w wysokości 75 000 euro na innowacje oraz rozwój firmy.

Celem naboru jest przeciwdziałanie niedostatecznemu dofinansowaniu start-upów zarządzanych przez kobiety, zwiększenie ich liczby, a także stworzenie innowacyjnego europejskiego ekosystemu, promującego obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Dzięki programowi EIC Women Leadership Programme, start-upom zapewniony jest mentoring oraz coaching biznesowy, którego część stanowią wydarzenia networkingowe i pitchingowe. WomenTechEU oferuje, również możliwość uczestnictwa w działaniach organizowanych w ramach InvestEU, jak i Enterprise Europe Network.

Do składania wniosków zaproszone są start-upy, które w momencie składania wniosku:

 • zostały założone lub współzałożone przez kobietę zajmującą wysokie stanowisko kierownicze;
 • są zarejestrowane od przynajmniej 6 miesięcy i mają siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie stowarzyszonym Horyzontu Europa.

Wnioski aplikacyjne będą oceniane na podstawie kryteriów:

 • doskonałości – informacje na temat innowacyjności, wykonalności, a także klarowności projektu;
 • wpływu – skupiające się na stronie biznesowej projektu, tzn. strategii, planie oraz modelu biznesowym;
 • implementacji – dotyczące planowanych działań oraz profili założycielek i pracowników.

Do aplikacji musi zostać dołączone krótkie wideo, jak i:

 • Streszczenie biznesplanu;
 • Informacje finansowe;
 • Kryteria kwalifikacyjne dotyczące założycielki;
 • Data rejestracji firmy;
 • Tabela kapitalizacji;
 • Życiorys założycielek oraz pracowników;
 • Inne dokumenty.

Termin składania wniosków mija 4 października.

Treść naboru: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eie-2022-scaleup-02-02

Oprac. Biuro Wielkopolski w Brukseli