Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie z zakresu kształcenia pracowników w wielu dziedzinach. Celem darmowych kursów jest zwiększenie kwalifikacji osób zatrudnionych, a także rozwój kompetencji kadr prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. 

Szkolenia zawodowe z szesnastu dziedzin:

 1. Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie (5gr.x10os.x150h/gr) – cert. HAAS lub SIEMENS
 2. Montaż i obsługa paneli fotowoltaicznych wraz z elem. SEP kat. E 1kV (2gr.x10os.x170h) – cert. UDT, SEP
 3. Montaż i obsługa kolektorów słonecznych wraz z elem. SEP kat. E 1kV (2gr.x.10os.x170h) – cert. UDT, SEP
 4. Montaż i obsługa pomp ciepła wraz z elem. SEP kat. E 1kV (2gr.x10os.x170h) – cert. UDT, SEP
 5. Montaż i obsługa pieców na biomasę wraz z elem. SEP kat. E 1kV (1gr.x10os.x170h) – cert. UDT, SEP
 6. Montaż i obsługa systemów energetyki skojarzonej (fotowoltaika+wiatraki+pompy ciepła) wraz z elem. SEP kat. E 1kV (2gr.x10os.x170h) – cert. UDT, SEP
 7. Projektowanie i programowanie układów mikroprocesorowych wraz z elem. SEP kat. E 1kV” (1gr.x10os.x100h) – cert. CKZiU, SEP
 8. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych wraz z elem. SEP kat. E i D (2gr.x10os.x120h) – cert. CKZiU, SEP
 9. Programowanie sterowników PLC S7-1200 wraz z elem. SEP kat. E 1kV (8gr.x10os.x80h) – cert. CKZiU, SEP
 10. Montaż urządzeń pneumatycznych i hydraulicznych wraz elem. SEP kat. E 1kV (2gr.x10os.x80h) – cert. CKZiU, SEP
 11. Ślusarz spawacz (TIG, MIG, MMA) (5gr.x10os.x200h) – cert. CKZiU, INSTYTUT SPAWALNICTWA
 12. Montaż urządzeń i kanałów wentylacyjnych SEP kat. E 1kV” (3gr.x10os.x100h) – cert. CKZiU, SEP, UDT
 13. Montaż urządzeń chłodniczych SEP kat. E 1kV (3gr.x10os.x140h) – cert. CKZiU, SEP, UDT
 14. Kurs chłodniczy SEP kat. E 1kV (3gr.x10os.x155h) – cert. CKZiU, SEP, UDT
 15. Lutowanie miękkie i twarde (3gr.x10os.x200h) – cert. CKZiU, SEP, UDT
 16. Obróbka i pomiary w branży lotniczej z elem. symulatora lotu (1gr.x10os.x150h) – cert. HAAS lub SIEMENS

Szkolenia prowadzone będą w nowych laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt z zakresu strategii inteligentnych specjalizacji. Rozbudowane zostały także możliwości edukacyjne o nowatorską platformę e-learningową Moodle oraz powiązanie jej ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planowane jest rozbudowanie platformy o materiały dydaktyczne powiązane z proponowanymi kursami. Wykorzystanie nowinek technicznych umożliwi przeprowadzenie efektywnego i atrakcyjnego dla słuchacza procesu podnoszenia kwalifikacji oraz zdobycie wiedzy na najwyższym, europejskim poziomie.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu jest placówką publiczną dla młodzieży oraz dorosłych pełniącą rolę wiodącego ośrodka kształcenia ustawicznego w regionie. Celem placówki jest zwiększenie dostępności kształcenia ustawicznego, a także stworzenie możliwości uzupełnienia, podwyższenia lub uzyskania nowych kwalifikacji i umiejętności na wymagającym rynku pracy. W ciągu ostatnich 5 lat CKZiU przeszkoliło blisko 2000 osób na ok. 120 kursach i szkoleniach.

Dane kontaktowe:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu
60-161 Poznań, ul. Jawornicka 1
www: ckziupoznan.pl
centrala tel. (61) 66-06-600
sekretariat tel. (61) 66-06-606
dział kursów i szkoleń tel. (61) 66 06 619

Druki i formularze:

Formularz rekrutacyjny
Metryczka firma

Projekt finansowany jest ze środków: