21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada, obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Celem – realny wpływ na zdefiniowanie niezbędnych standardów, które powinny zostać zastosowane do raportowania pozafinansowego przez polskie firmy podlegające obowiązkowi raportowania, upowszechnienie pożądanych społecznie i biznesowo zachowań w tym obszarze oraz popularyzację standardów ESG w polskim życiu gospodarczym.

W dniach 6 – 8 września br. w ramach XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu obył się cykl wydarzeń z udziałem Pracodawców RP i partnerów projektu – Orlen SA (partnera strategicznego) oraz BetaMED (partnera) inicjując działania w ramach projektu Kompas ESG.

1 grudnia w ramach Kongresu Kapitału Polskiego zaprezentowany zostanie skład Rady Programowej Kompas ESG.

Zachęcamy do aktywnego udziału w okrągłych stolach, które zaplanowano na najbliższe tygodnie:

  1. Okrągły stół – raportowanie ESG w branży budowlanej – szansa czy problem? (21.11.2022)
  2. Okrągły stół – raportowanie ESG w branży paliwowo-energetycznej – szansa czy problem? (24.11.2022)
  3. Okrągły stół – raportowanie ESG w branży FMCG – szansa czy problem? (29.11.2022)
  4. Okrągły stół – Jak i kto powinien przygotowywać raporty ESG? (2.12.2022)
  5. Okrągły stół – raportowanie ESG w branży zdrowia – szansa czy problem? (6.12.2022)

Liczymy na udział członków, jak i zaproszonych gości. Jeśli macie Państwo jakieś własne propozycje, jesteśmy na nie otwarci. Naszym celem jest uruchomienie dialogu na forum instytucji unijnych. Pierwszym zaplanowanym spotkaniem, jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia w ramach prac EKES (ciało doradcze Komisji Europejskiej) w jej siedzibie w dniu 20 grudnia 2022 o godz. 10.00 będzie spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji pracodawców z krajów członkowskich oraz przedstawiciela Komisji Europejskiej (Komisarz/zastępca Komisarza) oraz Parlamentu Europejskiego.
Wiedząc, że tematyka ta jest ważna w Państwa działalności zachęcamy do aktywności w ramach programu Kompas ESG. W pierwszym etapie liczymy na zaangażowanie przedstawicieli Zarządów, by nadać właściwą rangę i skoncentrować się na zbudowaniu świadomości problemu. W roku 2023 chcemy by dyskusja przybrała stały, merytoryczny kształt i doprowadziła do oczekiwanych przez Państwa efektów.

W razie zainteresowania poszczególnymi wydarzeniami czy też gotowości zgłoszenia nowych inicjatyw prosimy o kontakt z panem Mariuszem Szynalikiem, doradcą odpowiedzialnym za realizację projektu Kompas ESG, powołując się na członkostwo w naszej Izbie – mail: m.szynalik@pracodawcyrp.pl

Więcej informacji o temacie ESG zainicjowanym na Forum Gospodarczym w Karpaczu: https://www.forbes.pl/biznes/karpacz-2022-rusza-program-kompas-esg/ttq8c6p oraz stronie https://pracodawcyrp.pl/kompas-esg