Szanowni Państwo!

Docierają do nas sygnały, że nieuczciwe firmy, podszywając się pod Izbę, oferują wielkopolskim przedsiębiorcom, wydawnictwa i poradniki, mające gwarantować dostęp do środków unijnych. Często powołując się przy tym na to, że Izba rzekomo podlega pod Urząd Wojewódzki lub Marszałkowski.

W tym miejscu przestrzegamy Państwa przed korzystaniem z tych usług i oświadczamy, iż Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa nie ma NIC wspólnego z taką działalnością.

Jednocześnie przypominamy, że WIPH jest organizacja niezależną i niefinansowaną ze środków publicznych oraz że Izby Gospodarcze w Polsce nie są odpowiedzialne za dystrybucję środków unijnych.

Jakub Sitek
Dyrektor WIPH

 

 

Środki z funduszy unijnych są dostępne w ramach konkursów ogłaszanych na stronach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

www.wrpo.wielkopolskie.pl