W dniu rozpoczęcia 8. Europejskiego Forum Spójności Komisja uruchomiła Kohesio – publiczną platformę internetową, na której zgromadzono wszystkie dane dotyczące ponad 1,5 mln projektów we wszystkich 27 państwach członkowskich.

Projekty te finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) od 2014 r. Tego rodzaju kompleksową platformę danych dotyczących projektów, dostępną we wszystkich językach UE, stworzono i powszechnie udostępniono po raz pierwszy. Jej powstanie wymagało ścisłej współpracy z instytucjami zarządzającymi w różnych państwach członkowskich lub regionach, ponieważ projektami spójności zarządzają władze krajowe i regionalne.

Jak zaznaczyła komisarz do spraw spójności i reform Elisa FerreiraPlatforma Kohesio oferuje niespotykany dotąd kompleksowy zestaw danych, przydatny, by dowiedzieć się, w jaki sposób polityka spójności przyczynia się do wzmocnienia naszej Unii. Dzięki Kohesio polityka spójności staje się jeszcze bardziej otwarta i przejrzysta. Wystarczy kilka kliknięć i każdy może dokładnie dowiedzieć się, w jaki sposób UE inwestuje w nasze regiony i miasta, aby wspierać konwergencję oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. To nowe narzędzie stanowi uzupełnienie sprawozdania na temat spójności opublikowanego w zeszłym miesiącu, oraz platformy otwartych danych w obszarze spójności. Projekty finansowane w ramach polityki spójności nie będą miały przed nami tajemnic!

ŹRÓDŁO: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

Czytaj więcej…