Rozpoczyna się nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy.

Projekt Ministerstwa Rozwoju i Technologii zakłada współpracę na tym polu z biznesem. Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zostanie jego operatorem.

Od 9 czerwca firmy mogą zgłaszać swoją chęć udziału w projekcie. W pierwszej kolejności zapraszamy firmy z kluczowych dla odbudowy Ukrainy sektorów – branża budowlana, medyczna, transportowa i logistyczna, rolnicza, spożywcza i FMCG, motoryzacyjna i środków transportu, maszynowa oraz IT/ICT.

Szczegółowe kryteria doboru przedsiębiorstw są dostępne w formularzu zgłoszeniowym:

Od 1 sierpnia 2022 r. rozpoczną się wspólne konsultacje branżowe. Realizacja działań nastąpi, kiedy sytuacja w Ukrainie się ustabilizuje.

Obecne wsparcie

Wspieramy polskich przedsiębiorców chcących uczestniczyć w działaniach na rzecz odbudowy Ukrainy – działa podstrona MRiT z zamówieniami publicznymi organizacji międzynarodowych, dedykowanymi Ukrainie:

Dostępne są tam informacje o zamówieniach publicznych ogłoszonych przez organizacje międzynarodowe, banki międzynarodowe, ale też kraje członkowskie UE, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz inne kraje świadczące pomoc dla Ukrainy, jeżeli zamówienia kierowane są do przedsiębiorców spoza tego kraju. Polscy przedsiębiorcy mogą brać udział w tych przetargach.

Źródło: https://www.paih.gov.pl/20220609/odbudowa_ukrainy