„Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie, przystępnie i fachowo!” to projekt oferujący  aż 54 godziny fachowej wiedzy z zakresu zamówień publicznych – w formie szkolenia, lub doradztwa.

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. realizuje projekt „Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie, przystępnie i fachowo!” przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
W pierwszej kolejności zapraszamy na szkolenia grupowe trwające 32 godziny lekcyjne – połączenie teorii (16 godzin) wraz z warsztatem praktycznym (16 godzin). Odbywać się w formie 2 razy po 2 dni szkoleniowe. Zapewniamy wysokiej jakości materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.
Kolejnym etapem jest doradztwo indywidualne dla przedsiębiorstwa, na które składa się 10 godzin zegarowych. Na doradztwie zostaną omówione problemy zgłaszane przez pracowników danego przedsiębiorstwa. Zapewniamy dojazd doradcy do siedziby przedsiębiorstwa.
Punkt konsultacyjno-doradczy to możliwość skorzystania z 12 godzin doradztwa indywidualnego. Przedsiębiorca uzyska profesjonalną pomoc w zakresie m.in. omówienia wątpliwości związanych z udziałem w danym postępowaniu przetargowym, opracowania lub zweryfikowania pisma na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosowania środków ochrony prawnej – dokumentów związanych z postępowaniem odwoławczym przed KIO, wniosek do prezesa UZP, skarga do sądu.

Kadra trenersko-doradcza zatrudniona w projekcie to najlepsi praktycy z zakresu zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem.

Koszt udziału w projekcie jest dofinansowany do 90% wartości wsparcia ze środków Unii Europejskiej i wynosi jedynie:
– szkolenie grupowe – 132,88 zł/pracownik
– doradztwo indywidualne – 426,25 zł/przedsiębiorstwo
– doradztwo w ramach punktu konsultacyjno-doradczego – 450,12 zł/przedsiębiorstwo
Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Szkolenie odbywa się w dwóch etapach:

I etap w terminie 11-12 lipca 2016

II etap szkolenia w terminie 18-19 lipca 2016

W sprawie szczegółów prosimy się kontaktować z przedstawicielem Kancelarii:

Marta Ratajska, m.ratajska@wgpr.pl tel. 61 850 1233

www.pzp.wgpr.pl