Usprawnienie procesów logistycznych e-commerce

Zwracamy się z propozycją współpracy w ramach projektu usprawnienia procesów logistycznych związanych z działalnością e-commerce.

Projektodawca – Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki (PSML) jest organizacją skupiającą profesjonalistów z obszarów logistyki i zakupów. Koncentrują się na podnoszeniu kompetencji logistycznych poprzez konferencje, warsztaty i seminaria, współpracując z renomowanymi firmami i instytucjami. Więcej na www.psml.pl .
Czytaj dalej

Przestań być łatwym celem!

KRAJOBRAZ CYBERZAGROŻEŃ W SEGMENCIE HANDLU DETALICZNEGO
NISKA ŚWIADOMOŚĆ = WYSOKIE RYZYKO

Każdy duży incydent, generuje nagłówki w czasopismach branżowych oraz „dużych gazetach” o zasięgu ogólnokrajowym, które pociągają za sobą pytanie o bezpieczeństwo, zarówno kont pojedynczego użytkownika, jak i całych systemów płatniczych.
Kart kredytowych, stanowiących w dzisiejszym świecie swego rodzaju walutę, dotyczy podobny problem, co banknotów – niewystarczająca siła zabezpieczeń. Czytaj dalej

Polski system podatkowy po raz kolejny oceniony dość nisko

Raport KPMG w Polsce pt. „Polski system podatkowy wg uczestników VII Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG”.

Jak wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród 169 dyrektorów finansowych, głównych księgowych i szefów działów podatkowych, którzy wzięli udział w VII Kongresie Podatków i Rachunkowości KPMG, polski system podatkowy zasługuje na 2,2 pkt w pięciostopniowej skali. Aż ośmiu na dziesięciu respondentów uznało stabilność przepisów podatkowych za jego najsłabszy aspekt. Czytaj dalej

PFPK: „Wiemy jak..”

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., którego podstawowym zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa wielkopolskiego poprzez udzielanie poręczeń spłaty zobowiązań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wdrożył i rozwinął szereg produktów skatalogowanych w ramach usług dla biznesu. Czytaj dalej

Misja Gospodarcza na do Województwa Czernihowskiego na Ukrainie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że w dniach 23-26 stycznia 2017 odbędzie się Misja Gospodarcza na do Województwa Czernihowskiego na Ukrainie.

Do udziału w misji zapraszamy zarówno firmy szukające potencjalnych kooperantów i podwykonawców, jak i firmy handlowe szukające zbytu na lokalnym rynku. Podczas wyjazdu będziecie Państwo mogli odwiedzić zakłady, przejść przez procesy ewentualnych partnerów oraz rozpocząć z nimi rozmowy handlowe.

Czytaj dalej

Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa podpisała 26 października 2016 r. porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki. Przewiduje ono między innymi prowadzenie wspólnych projektów edukacyjnych – np. kooperację dotyczącą tworzenia i realizacji programu studiów na specjalności Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Porozumienie w imieniu organizacji podpisali: Wojciech Kruk – Prezydent WIPH, prof. Andrzej Korzeniowski – Rektor WSL oraz doc. Ireneusz Fechner – Kanclerz WSL. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli też: dr Mateusz Wiliński – Dyrektor Biura Praktyk i Karier Zawodowych WSL, dr Jerzy Kur – opiekun specjalności Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach, dr Maria Ładzińska-Depko – Wiceprezydent WIPH oraz dr Radosław Śliwka – Członek Prezydium WIPH.

dsc_0122dsc_0128