Kongres Prawników Wielkopolski

W poniedziałek 15 czerwca 2015 r. odbył się Trzeci Kongres Prawników Wielkopolski. W wydarzeniu, zorganizowanym przez Sąd Apelacyjny oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu, wziął udział Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Wojciech Kruk oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji – mec. Wojciech Celichowski oraz mec. Tomasz Działyński.

Hasło przewodnie tegorocznego spotkania prawników brzmiało „Prawnicy dla gospodarki”. Przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także reprezentanci samorządów prawniczych oraz rektorzy uczelni wyższych poddali analizie przepisy z różnych dziedzin prawa pod kątem ich znaczenia i wpływu na rozwój gospodarki, a także negatywne skutki niektórych zapisów. W trakcie wydarzenia przeanalizowane zostały również aktualne projekty aktów prawnych z zakresu życia gospodarczego. Spotkanie uświetnił wykład prof. dr hab. Piotra Ostaszewskiego – Prorektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na temat: „Polskie prawo gospodarcze w perspektywie historycznej i współcześnie”.

Bezpośrednim celem spotkania było przedstawienie propozycji zmian przepisów w taki sposób, aby stały się bardziej przyjazne dla rozwoju gospodarki oraz działalności przedsiębiorców. Jednym z wiodących zagadnień omawianych podczas kongresu był rozwój alternatywnych metod rozstrzygania sporów – arbitrażu i mediacji, a także ich znaczenia dla życia gospodarczego w Polsce.

Obrady zakończyły się podjęciem uchwały, która zostanie udostępniona na stronach internetowych Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 

09.06.2015 – Spotkanie w Brenderup

Brenderup Group to największy w Skandynawii i jeden z wiodących w Europie dostawców przyczep.

Konstruujemy i wytwarzamy przyczepy przeznaczone do użytku prywatnego, półprofesjonalnego oraz profesjonalnego. Ułatwiamy naszym klientom transport łodzi lub skuterów nad wodę oraz pomagamy zaspokoić potrzeby transportowe związane z pracami w ogrodzie czy przy remoncie domu. Ułatwiamy również rzemieślnikom przewóz narzędzi i materiałów do miejsca wykonywania zlecenia.

Od ponad 80 lat projektujemy i wytwarzamy produkty pod uznanymi markami Brenderup, Fogelsta oraz Ellebi, oferując naszym klientom niezawodne i łatwe w eksploatacji przyczepy oraz szeroką gamę akcesoriów.

Konferencja „Strefa euro – stan i wyzwania”

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.

Strefa euro – stan i wyzwania

Poznań, 20-21 czerwca 2015 r.

Celem konferencji jest wielopłaszczyznowa wymiana poglądów dotyczących funkcjonowania strefy euro. Wezmą w niej udział przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak i słuchacze studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

W dniu 20 maja br. w siedzibie Izby odbyło się posiedzenie Rady Naukowo – Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:

  • prof. dr hab. Marian Gorynia – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu / Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej WIPH
  • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  • prof. dr. Hab. inż. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej
  • Tomasz Jerzy Kayser – Wiceprezes Fundacji Rozwoju Miasta Poznania / Radny Miasta Poznania
  • prof. zw. dr hab. inż. Leszek Pacholski – Profesor zwyczajny; Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Podczas zwoływanych dwa razy do roku spotkań, szacowne grono omawia bieżące działania Izby oraz dyskutuje nad planami działań Izby w przyszłości.

Na ostatnim spotkaniu podsumowano VIII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań oraz przedstawiono zebranym działalność i cele Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Dyskutowano także na następujące tematy:

  • Możliwości wspólnych działań na rzecz zwiększenia liczby studentów zagranicznych w naszym mieście i ich aktywniejsze wykorzystanie w promocji regionu.
  • Konieczność rozwoju kierunków informatycznych na poznańskich uczelniach.
  • Idea zorganizowania badań naukowych, konferencji na temat: „Wpływ dużej inwestycji zagranicznej na rozwój gospodarczy regionu na przykładzie fabryki Volkswagena we Wrześni.”
  • Wielkopolskiego Forum Gospodarczego.

DSC_0098

DSC_0091

Pierwszy wykład w ramach Akademii Innowacyjnego Biznesu za nami

W ramach współpracy działającej przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej – Akademii Innowacyjnego Biznesu z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu prowadzimy Akademię Wielkopolskiego Przedsiębiorcy, finansowaną przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga.

Pierwsze spotkanie w ramach Akademii Wielkopolskiego Przedsiębiorcy odbyło się 20 maja 2015 r. Wykład i warsztaty pt. „Jak skutecznie budować pozycję firmy na rynku lokalnym?” poprowadził prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP. Naukowiec podczas wykładu opowiedział uczestnikom o warunkach skutecznego przywództwa, zasadach budowania i wdrażania dobrej strategii oraz kilku istotnych elementach dla zbudowania przewagi rynkowej. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem i wywołał gorącą merytoryczną dyskusję.

Informacja o kolejnych wykładach w ramach Akademii Wielkopolskiego Przedsiębiorcy ukaże się już wkrótce.

wyklad_prof_Mruk_20maja2015

ost1

skan 026

Szkolenie: „Przedsiębiorco, jak skutecznie chronić przechowywane informacje o pracownikach?”

Szanowni Państwo, w imieniu firmy Iron Mountain Polska oraz Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej serdecznie zapraszamy na szkolenie pn.: „Przedsiębiorco, jak skutecznie chronić przechowywane informacje o pracownikach?”.

Termin: 2 czerwiec 2015r.

Miejsce: Siedziba WIPH, ul. Św. Marcin 24/402 61-805 Poznań

Celem szkolenia jest poruszenie następujących zagadnień:
• Jakie przepisy prawa zobowiązują nas do należytego przetwarzania i przechowywania informacji? Jak interpretować przepis „Każda osoba przechowująca dane osobowe zobowiązana jest do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków celem zabezpieczenia tych danych”?
• Czy zmiana przepisów w nowelizacji o ustawie o ochronie danych osobowych, która wprowadza nowe obowiązki Administratora Danych Osobowych, znacznie zmieniając jego kompetencje, pomoże przedsiębiorcom eliminować ryzyko utraty danych?
• Co robić by przechowywane przez przedsiębiorców informacje były bezpieczne i jak eliminować ryzyko ich utraty ? Case study – przykład przetwarzania danych osobowych przez pracodawców, jakie dane i jak długo mogę być przechowywane.
• Digitalizacja danych – czyli jak efektywnie i bezpiecznie przechowywać informacje.
• E-teczka jako forma nowoczesnego i bezpiecznego przetwarzania informacji pracowniczych.
• Debata nt. proponowanych zmian w kodeksie pracy

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zaproszeniu.
Liczba miejsc ograniczona, bardzo prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie: 61 869 01 00 lub mailem: o.jezierska@wiph.pl

Zaproszenie Iron Mountain

Podsumowanie VIII Forum Gospodarczego Metropolii Poznań

VIII edycja Forum Gospodarczego Metropolii Poznań odbyła się w dniach 21-22 kwietnia 2015 roku w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich. Hasło przewodnie konferencji brzmiało: „Metropolia Poznań – dobra marka, wspólny biznes”. W jego ramach uczestnicy Forum debatowali na temat wizji przyszłości poznańskiego obszaru metropolitalnego oraz współpracy biznesu i samorządu w promocji gospodarczej regionu.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną relacją z wydarzenia.

FGMP 2015 raport