Aukcja na najem miejskich lokali użytkowych

Zarząd Komunalnych zasobów Lokalowych sp. z o.o. uprzejmie informuje o ogłoszonej aukcji/ licytacji ustnej/ na najem miejskich lokali uzytkowych, która odbędzie sie w dniu 17.10.2017 r. o godz. 10:00 w sali nr 60 (III piętro) w siedzibie ZKZL sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 w Poznaniu.

Materiały informacyjne dostępne są na stronach internetowych: www.zkzl.poznan.pl bip.um.poznan.pl oraz www.zkzl.ekomako.pl Czytaj dalej