Zapraszamy do „+jeden” – bezpłatnej przestrzeni do pracy!

Miasto Poznań od lat prowadzi działania mające na celu wsparcie i promocję lokalnej przedsiębiorczości. Wolna przestrzeń do pracy „+jeden” to kolejny krok w procesie wspierania lokalnych pomysłodawców i przedsiębiorców. Jest to miejsce pracy, spotkań i wymiany doświadczeń. To miejsce dla każdego przedsiębiorcy, pomysłodawcy, studenta i mieszkańca Miasta. Miejsce, gdzie spotykają się ludzie o różnym spojrzeniu na biznes i miasto. Miejsce, które korzystając z różnorodności ludzi i pomysłów buduje nową wartość. Zachęcamy do wykorzystania tego miejsca do realizacji swoich pomysłów. To dzięki współpracy powstają najlepsze rzeczy.

W tym momencie dla użytkowników dostępne są 24 miejsca do pracy z dostępem do wifi, z których skorzystać może każdy, bez opłat. Co ważne, nie ma możliwości rezerwacji miejsca. Jest tutaj także strefa wypoczynkowa wyposażona w kanapy oraz biblioteczka, z której zasobów może każdy skorzystać na miejscu.

Poza bezpłatnym miejscem do pracy Miasto Poznań oferuje także możliwość skorzystania z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych. Już niebawem rozpocznie się cykl doradztwa prawnego oraz w zakresie tworzenia biznesplanu. Są tu nowoczesne sale konferencyjne – to w nich będą odbywać się wszystkie organizowane przez nas i naszych partnerów wydarzenia.

Przestrzeń znajduje się przy ul. Za Bramką 1, I piętro. Jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-17.30.

W II połowie roku planowane jest uruchomienie drugiej części projektu: biura i biurka na wynajem (krótko i długoterminowy).

W celu uzyskania bliższych informacji na temat funkcjonowania przestrzeni zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miasta Poznania:
•    tel. 61 646 33 57
•    e-mail: plusjeden@um.poznan.pl
•    fb Plus Jeden Poznań

Zapraszamy! Zachęcamy do współtworzenia tego miejsca!

Misja Gospodarcza na do Województwa Czernihowskiego na Ukrainie

Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować, że w dniach 23-26 stycznia 2017 odbędzie się Misja Gospodarcza na do Województwa Czernihowskiego na Ukrainie.

Do udziału w misji zapraszamy zarówno firmy szukające potencjalnych kooperantów i podwykonawców, jak i firmy handlowe szukające zbytu na lokalnym rynku. Podczas wyjazdu będziecie Państwo mogli odwiedzić zakłady, przejść przez procesy ewentualnych partnerów oraz rozpocząć z nimi rozmowy handlowe.

Czytaj dalej

Wielkopolski Kongres Gospodarczy

W dniu 22 listopada br. w IBB Andersia Hotel w Poznaniu, odbył się pierwszy . Inicjatorami i organizatorami Kongresu była Loża Wielkopolska Business Centre Club  oraz Grupa Polska Press, wydawca Głosu Wielkopolskiego. Do współpracy zaproszono najważniejsze organizacje gospodarcze i związki pracodawców z  regionu. Swoją obecnością kongres uświetnili przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pracodawców RP – Wielkopolska, Wielkopolskiego Klubu Kapitału, Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Polskiej Izby Importerów, Eksporterów i Kooperacji  oraz Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu. Wydarzenie patronatem objęli Wojewoda Wielkopolski, Pan Zbigniew Hoffmann, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Maciej Żukowski.

W wydarzeniu udział wzięło blisko 250 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedsiębiorcy oraz ludzie nauki. Kongres rozpoczął Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Wielkopolskiej Adam Trybusz, który wraz z Prezesem Polska Press Oddział Poznań Panem Markiem Rodwaldem powitał licznie zgromadzonych gości. Organizatorzy zaplanowali trzy bloki tematyczne, każdy składający się z kilku prelekcji i panelu dyskusyjnego. W bloku pierwszym kongresu omówione zostały kwestie rynku pracy, kapitału ludzkiego w rozwoju wielkopolskiej gospodarki oraz sprawy związane z infrastrukturą i tworzeniem klimatu inwestycyjnego. W drugim bloku prelegenci skupili się na innowacjach. Omówiono założenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski i tzw. małą ustawę o innowacyjności. Prelegenci, wśród których znalazła się m.in. ekspert BCC ds. przedsiębiorczości i innowacji Pani Bożena Lublińska-Kasprzak, podkreślali rolę innowacji jako szansy na wzrost wydajności i rozwój zarówno przedsiębiorstw, a tym samym całego regionu. W trzecim i zarazem ostatnim bloku tematycznym rozmawiano o perspektywach rozwoju Wielkopolski oraz jej znaczeniu w polskiej gospodarce. Z makroekonomicznego punktu widzenia zagadnienie przedstawił prof. Michał Jurek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Na zakończenie kongresu wręczono nagrody uczestnikom plebiscytu „Nasze Dobre Wielkopolskie” promującego wielkopolskie produkty, organizowanego przez Głos Wielkopolski oraz 14 lokalnych tygodników. Udział w kongresie był także okazją do wymiany poglądów i opinii na tematy gospodarcze. W rozmowach kuluarowych uczestnicy zwracali uwagę na konieczność dialogu między przedsiębiorcami, a władzą. Wszyscy uczestnicy zgodnie wyrazili chęć udziału w podobnych inicjatywach w przyszłości.

 

wkg-21wkg-16wkg-08wkg-15

Porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa podpisała 26 października 2016 r. porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki. Przewiduje ono między innymi prowadzenie wspólnych projektów edukacyjnych – np. kooperację dotyczącą tworzenia i realizacji programu studiów na specjalności Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Porozumienie w imieniu organizacji podpisali: Wojciech Kruk – Prezydent WIPH, prof. Andrzej Korzeniowski – Rektor WSL oraz doc. Ireneusz Fechner – Kanclerz WSL. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli też: dr Mateusz Wiliński – Dyrektor Biura Praktyk i Karier Zawodowych WSL, dr Jerzy Kur – opiekun specjalności Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach, dr Maria Ładzińska-Depko – Wiceprezydent WIPH oraz dr Radosław Śliwka – Członek Prezydium WIPH.

dsc_0122dsc_0128

Poznaliśmy poznańskich liderów przedsiębiorczości

Gala XIII edycji konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” za nami. Tym razem spotkanie z przedsiębiorcami ubiegającymi się o przyznanie tytułu laureata odbyło się 19 kwietnia 2016 r., w hali nr 10 na terenie MTP w Poznaniu. Nagrody wręczono najlepszym firmom w czterech kategoriach: średnich, małych, mikroprzedsiębiorstw oraz Startup.

 

Na etapie wstępnym zainteresowanie udziałem w tegorocznej edycji wyraziło blisko 100 firm. Do drugiego etapu zakwalifikowano 36 przedsiębiorstw, których dane podlegały wnikliwej i profesjonalnej ocenie partnera merytorycznego konkursu – firmy F5 Konsulting Sp. z o.o.

 

Najlepsze w poszczególnych kategoriach firmy otrzymały tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” oraz nagrody dodatkowe.

Czytaj dalej

Spotkanie Rady Naukowo-Programowej WIPH

Spotkanie Rady Naukowo-Programowej WIPH
W czwartek 18 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie Rady Naukowo-Programowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Obrady były między innymi okazją do podsumowania działań Izby w 2015 roku, przedstawienia najważniejszych, aktualnie realizowanych projektów, sprawozdania z sytuacji finansowej Izby oraz przedyskutowania planów działań na rok 2016. Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: doradca dla Pracodawców RP – Wielkopolska.

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie w charakterze doradcy, świadczącego usługi doradcze w zakresie tworzenia strategii lub planu rozwoju na rzecz przedsiębiorstw, zgłaszających do Zamawiającego zapotrzebowanie na takie usługi. Szczegóły zapytania znajdują się w poniższych plikach do pobrania.

zapytanie_ofertowe_Procodawcy RP Wiekopolska

ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO_Pracodawcy RP Wielkopolska